07 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

SMF-nej till ensidigt Israelkritiskt uttalande

Det finns ett antal Israel-kritiker i och utanför Svenska Missionsförbundet, vilka söker varje tillfälle att ensidigt fördöma Israel. Man hade sålunda följdriktigt sett till att det under sista förhandlingsdagen på SMF:s kyrkokonferens till behandling förelåg ett utomordentligt Israelkritiskt uttalandeförslag. Om det var relativt enkelt för berörda att författa uttalandeförslaget, så var det emellertid inte lika enkelt att få konferensen att anta detsamma.Under överläggningen i konferensen påtalades av mig, liksom av flera andra konferensombud, att om man ville göra ett uttalande med fördömande av ett kraftigt upptrappat våld på båda sidor, så måste man sträva efter någon form av balans i uttalandet.Detta var tydligen också den allmänna meningen hos den stora majoritet av beslutande ombud, som på mitt förslag såg till att uttalandeförslaget förpassades till papperskorgen. Konferensen antog inget Israel-Palestina-uttalande!Det är då utomordentligt frustrerande att i Nya Dagen den 19 juni läsa om uttalandeförslaget som om det vore antaget. Uppenbarligen har tillskyndarna till uttalandet sett till att det förkastade förslaget presenterats som antaget uttalande. Informations- och pressansvariga på konferensen bör nog kontrollera vilken ordning man har på sitt material i pressrummet.I sakfrågan bör framhållas, att man – enligt min och mångas mening – i ett uttalande från SMF:s kyrkokonferens inte kan tala endast om ”Israels ockupation, fortsatta expropriation av mark på Västbanken och Gaza, förstörelse av mark, kommunikation och bebyggelse” utan att med ett ord nämna den palestinska intifadan, palestinska självmordsbombare och andra palestinska terrordåd. Man kan inte ensidigt ställa ett antal långtgående krav på Israel utan att samtidigt ställa någon form av krav på den palestinska sidan.Att, som Israelkritikerna, försvara sin undfallenhet mot palestinierna med att den israeliska och den palestinska sidan i konflikten inte är jämbördiga är ohållbart. Ett antal mord utförda av den svagare parten i en konflikt kan inte försvaras därför att den starkare parten mördar så många flera.Sveriges statsminister, som i egenskap av företrädare för EU-ordförandeskapet nyligen har haft kontakter med båda parter i Palestinakonflikten, har visat att han insett behovet av balans i fredsansträngningarna. Han behöver inga påtryckningar från Sverige för eller emot den ena parten.

Fler artiklar från Debatt