13 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kristen allians med oklara syften

Nyheten om den till hösten nybildade Svenska Evangeliska Alliansen (nedan Alliansen), toppade Nya Dagen den 28 juni. Artikeln väcker dock fler frågor än den besvarar. Den formella luddigheten, huruvida detta är ett nätverk, en allians eller en organisation (beskrivningarna används huller om buller) hör till de mer försumbara frågorna.Medlemmarna i Alliansen har enligt Kjell-Axel Johansson, en av inbjudarna, en gemensam definition av kristen tro. I artikeln använder han fraser som ”klassisk kristen tro” och ”sanningsfrågorna i den kristna tron”, sådant som tydligen behöver förstärkas inom svensk kristenhet.För undertecknad är ”klassisk kristen tro” ingenting annat än en tom floskel, så länge uttrycket inte definieras. Vad som är sant och omistligt brukar också variera. Att se ”hela Bibeln som Guds ord” är en ganska meningslös definition.Enligt ”klassisk” kristen bibeltro är då kvinnor självklart inte lämpade som församlingsledare. Det är en ståndpunkt som jag antar att Erling Ivarsson, en av inbjudarna till Alliansen, fortfarande delar. Inom pingströrelsen var det också en självklarhet i många år.Frälsningsarmén har en helt annan uppfattning om vad gudsordet påbjuder i det fallet, liksom gissningsvis Carl-Erik Sahlberg som själv är gift med en präst.Detta leder till en annan angelägen fråga: Var finns kvinnorna? Fjorton män – att kalla hela skaran för ”ledande kristna” är ganska förmätet och uppskattas nog inte av dem alla – har undertecknat en inbjudan till medlemskap i Alliansen. Antingen finns ingen kvinna bland de ledande kristna i landet. Eller så har de ledande männen nogsamt undvikit dem.Nya Dagens förteckning över inbjudarna ger samma intryck av en halv verklighet, som då jag såg en lista över intressenter i ett internt nätverk inom Svenska Missionsförbundet för några år sedan. Inte en enda kvinnlig pastor så långt jag kunde se. Är detta ytterligare ett nätverk av, med och för män allena?Själva syftet, skälet för nätverket, är det som förbryllar allra mest. Skiljelinjerna, de stora skiljelinjerna, går i dag inte mellan samfunden utan inom dem, säger Kjell Axel Johansson. Och Sveriges Kristna Råd behöver en part att samtala med.Ursäkta en dum kvinnlig pastor, men jag trodde att den stora skiljelinjen gick mellan Gud och ondskan, och att det var där vi skulle välja sida. Eller, mer organisatoriskt uttryck, att skiljelinjen gick mellan de kristna och världen. Inte att striden står mellan kristna syskon.Vi är många präster och pastorer som brinner för att nå ut med budskapet om Jesus till människor, men som varken har tid eller engagemang för nätverk av olika slag. Jag hoppas att vårt arbete inte försvåras av sådana trovärdighetsproblem som en offentlig polarisering mellan Alliansen och SKR kan bidra med.Några bibelord har stigit fram under de dagar som gått sedan jag först läste om Alliansen. Det är 1 Kor 1:10–13 och Lukas 18:9. Anbefalles till läsning för dem som tar hela Bibeln på allvar.

Fler artiklar från Debatt