06 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Fortsatt uttunning av Övre Norrland

Det har väckt uppseende att Umeå uppvisat enbefolknings-minskning första halvåret i år. Därtill den största i landet med hela 486 personer. Under många år har ju Umeå varit den expansiva norrlandsstaden. En attraktiv inflyttningsort där universitetet hela tiden erbjudit arbetstillfällen.Så har vi trott, ja, men verkligheten har varit mer mångtydig. Visst har universitetet betytt mycket för Umeås starka folkökning, och även bromsat upp utflyttningen från Västerbotten. Men till mycket stor del har koncentrationen till Umeå också berott på den fortsatta urholkningen av länets glesbygder.En stor del av inflyttningen till Umeå har bestått av äldre människor, och enligt naturens ordning minskar nu den gruppen, och i mindre grad än man tror har universitetet genererat nyföretagande och expansiv sysselsättning.Tecken finns nu också på att tillströmningen av studenter till universitetet minskar – trots dess höga anseende. I så fall kan det bli svårt för Umeå att behålla sin viktiga roll som den viktigaste barriären mot den hotande avfolkningen av landskapen längst i norr. Tendensen verkar obeveklig. Sveriges befolkning återvänder till Mälarlandskapen.

Fler artiklar från Debatt