12 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ett hemligt nätverk

Ännu en redogörelse om den hemliga underrättelsebyrån IB har socialdemokratiska partiet. Är det någon som blir förvånad över att Kokk redovisar ett nära samarbete mellan socialdemokraterna och militärens underrättelsetjänst? Är det någon som tror att vi nu får hela sanningen? Är det någon som tror att IB endast ägnat sig åt den påstådda verksamheten: att registrera kommunister? Knappast. För allt fler står det klart att IB:s verksamhet varit långt mer omfattande.Sverige är ett slutet land, där människor vet att blunda och tiga. I vårt grannland Norge är öppenheten betydligt större, också när det gäller känsliga frågor om hemliga nätverk av militär och politisk art. Åtskilliga böcker, skrivna också av höga politiska företrädare, har behandlat förekomsten av hemliga nätverk i nationens och arbeiderpartiets tjänst. Tidigare partisekreteraren i arbeiderpartiet, Ronald Bye, har avslöjat den omfattande hemliga verksamhet som bedrivits från det socialdemokratiska partihögkvarteret, med olaglig avlyssning av både telefoner och sammanträdesrum.Rädslan för kommunismen var sannolikt upprinnelsen till denna hemliga verksamhet i både Sverige och Norge. Men lika troligt är att den successivt kom att få en allt vidare roll och bli ett maktbevarande nätverk med förgreningar in i fackföreningsrörelser och näringsliv.Norge har i efterkrigstiden upplevt en rad olika regeringsbildare. Det har haft en hälsosam effekt på demokrati och debattklimat. I Sverige däremot har socialdemokraterna fått en monopolställning som lätt leder till osunda strävanden att motverka maktskifte och till att ta en allt större kontroll över opinionsbildning och media.Det är självklart att ett land, för att skydda sig, måste bedriva en underrättelseverksamhet, både mot utländskt spioneri och mot inre fiender och terrorister. Men lika uppenbart är det att ett långvarigt maktinnehav ökar risken för att dessa hemliga tjänster kommer att missbrukas och användas för att tysta kritiska medborgarröster.Mycket tyder på att dessa hemliga nätverk sträcker sig in i tidnings- och radio/tv-redaktioner. Ett föga uppmärksammat tv-program redogjorde häromåret för den mycket omfattande kartläggning som IB gjort av medarbetarna inom Sveriges Radio. DN:s förre chefredaktör Svante Nycander bekräftade i en intervju för ett tag sedan att det på hans tid fanns kopplingar mellan redaktionen och militära nätverk.Två norska författare, Hans Henrik Ramm och Johan M Setsaas, tidigare högerpolitiker respektive militär, hävdade i en bok häromåret att det norska nätverket alltjämt finns kvar och till exempel ägnar sig åt nedsvärtningskampanjer av politiska motståndare.IB må ha upphört som organisation. Men mycket talar för att det alltjämt bedrivs en hemlig verksamhet, som har ett mycket bredare anslag än att övervaka det vänsterparti som den socialdemokratiska regeringen samarbetar med.

Fler artiklar från Debatt