12 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Olof Djurfeldt: Vår girighetskultur öppnar dörrarna för pornografin

Porrkungen Berth Miltons bolag Private Media Group skulle aldrig släppas in på Stockholmsbörsen. Men på den elektroniska aktiebörsen Jiway, där staten är näst största ägare, går det bra. Huvudägare till Jiway är OM-gruppen och staten äger nästan 10 procent”.Citatet är från Dagens Nyheter, som skriver om den balansgång i etikens gränsmarker som pågår i finansvärlden. Marknaden på porr växer så det knakar till följd av de nya teknikerna som innebär allt bättre bildkvalitet i det suspekta utbudet. I princip är skepsisen mot porr stor på den svenska finansmarknaden.Men det är svårt att dra gränser. MTG, som visar porrfilmer på TV 1000, accepteras på Stockholmsbörsen eftersom pornografi inte är företagets huvudsyssla. DN ser en utveckling där också Private Media Group på sikt blir salongsfähigt. ”Porr konsumeras av en stor grupp människor – och företag och investerare bryr sig om vad folk gör, inte vad de säger”, reflekterar DN:s Sanna Björling.”Pengar luktar inte”, heter det. När girigheten dominerar en hel kultur, frågar man inte efter varifrån förtjänsterna kommer. I vår västerländska historia finns det många sådana skönhetsfläckar. Många av samhällets stöttepelare har blivit rika på slavhandel, alkohol, tobak, vapen och spel. I dag anses knarkhandel som något av det mest vedervärdiga man kan ägna sig åt. Men på 1800-talet gick världens mäktigaste imperium, det ”kristna” Storbritannien, i krig för att bevara sin frihet att bedriva handel med opium i Kina – där regeringen med all makt ville hindra befolkningens nerknarkning.När OM-gruppen och staten på den elektroniska ”handelsplatsen” Jiway accepterar den porr som de inte släpper in på den ”finare” Stockholmsbörsen, så är det alltså ett spel för galleriet. Man visar ju att man inte har något emot att tjäna pengar på porr, bara det sker på ”rätt” plats. Det är ungefär som när politiska partier i skymundan ägnar sig åt operationer som man officiellt förnekar. Det överordnade målet är på det ena hållet att bevara makten, på det andra hållet att tjäna pengar.Att det är viktigt med moraliska rågångar är dock helt klart. Om ”pengar-luktar-inte-principen” slår igenom, är risken överhängande att de som gör sig rika på illegala vapen, vit slavhandel, smuggling av flyktingar, pornografi och knark kommer att dominera en allt större del av världsekonomin efter att successivt ha infiltrerat de internationella bolagen. Kanske är det så som det antikristna världsrike där ingen som inte bär Odjurets bild ska kunna köpa och sälja en dag kommer att förverkligas.För kristendomens framtid är måhända den allra största faran, att kärleken till pengar dövar enskilda kristnas vaksamhet inför förhållandet till denna världens goda och att vi därmed blir beredda att sälja ut våra högsta ideal.Gudsfruktan och ekonomisk etik hör samman.

Fler artiklar från Debatt