15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ta chansen att påverka Svenska kyrkans framtid!

Den 16 september är det dags för Svenska kyrkan att gå till val, för första gången som en fri kyrka. Mycket har skrivits redan om den höga åldern på beslutsfattarna, svårigheten att rekrytera männi-skor till kyrkopolitiska uppdrag och farorna med lågt valdeltagande. Men den viktigaste frågan är kanske en annan: Hur tar vi som är medlemmar i Svenska kyrkan chansen att vara med och påverka?Det sägs att de traditionella folkrörelserna tappar medlemmar, och att det är ett hot mot demokratin när människor inte längre engagerar sig. Samtidigt sägs det att antalet engagerade människor inte minskar, bara sättet de väljer att arbeta på: Enfrågerörelser och korttidsengagemang blir populärare än medlemskap i traditionella organisationer.Frågan är bara hur vi bygger den gemenskap vi kallar Sverige. Ett samhälle är en gemenskap av människor som bor på samma plats och som behöver vissa gemensamma värderingar för att fungera. Var ska vi föra samtalet och forma värderingarna om de vanliga demokratiska organisationerna inte fungerar längre? Hur ska människor inte bara få utlopp för sitt engagemang utan också kunna göra sina röster hörda och lyssna till varandra?Det är inte konstigt att förväntningarna på skolan hela tiden ökar, eftersom det snart är den enda plats i samhället där man har chansen att påverka många människors värderingar på en gång.En kyrka är inte ett konstigt hus med torn på, utan en kyrka är alla de mycket olika människor som tillsammans delar en tro på samme Gud. Om alla vi som är medlemmar i Svenska kyrkan är kyrkan så måste vi också tillsammans fundera över vad kyrkan vill vara.Vi läser i tidningarna om att Sverige i dag är ett mångkulturellt samhälle, där klyftorna ökar mellan unga och äldre, fattiga och rika och mellan högutbildade och lågutbildade. Vad ska Svenska kyrkan vara i ett sådant Sverige? En högtidskyrka dit man går för att få fest och avkoppling från vardagen? En trygghetskyrka dit man går när man längtar efter något som inte ändrar sig? Eller en profetkyrka som gör sitt bästa för att vara där människor är och lyfta fram dem som ingen vill se?Kan Svenska kyrkan bli en sådan kyrka som behövs i framtiden – en kyrka där människor möts tvärsöver gränser och lyssnar till varandra, där gemenskapen inte bygger på att man är lika utan på att man brinner för liknande saker?Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk barn- och ungdomsrörelse i Svenska kyrkan som i år driver ett projekt för att få fler unga att använda sin röst i kyrkovalet och öka andelen unga kandidater. Om det lyckas är vi ett litet steg på väg mot att bli en kyrka där man kan bygga gemenskap över gränser. Men det räcker inte. Du och många fler måste också vara med. Någonstans måste vi börja att bygga gemenskap för i morgon.

Fler artiklar från Debatt