Debatt

Stanley Sjöberg: Vem ljuger, Krister Andersson – Bibeln eller Koranen?

Jag fick besök en dag av professor Harald Risenfeldt. Han var ansvarig för den nya bibelöversättningen av NT 81. Nu kom han för att ge mig ett spännande samtal om den orubbliga övertygelsen, att Jesus Kristus är Guds son.Vid det här tillfället berättade Harald Risenfeldt att den akademiska teologin och många kyrkoledare i Europa har omvärderat Jesus, även om de fortfarande talar om honom i kyrkorna.– Håller ni inom pingstväckelsens gemenskap fortfarande fast vid Jesus som Guds son, frågade han med en sådan känsla av gripenhet och allvar, att jag nog aldrig ska glömma det ögonblicket. Så berättade han hur många bland den lutherska kyrkans företrädare inte längre uttalar trosbekännelsen i bokstavlig mening, utan ger den en poetisk innebörd. Liknande sönderfall finns inom de olika frikyrkorna. Även inom den katolska kyrkan finns ledare på hög nivå, kardinaler och andra ämbetsbärare, som öppet förnekar Kristus som Guds son och pratar om Josef som den biologiska fadern till en Jesusgestalt som ska ses som en människa som vi.Det vi nu är med om är något som Bibeln varnat för, nämligen att vid tiden för Antikrists framträdande kommer förnekelsen att breda ut sig. Guds Ord varnar för "den falske profeten" som kommer att bedraga hela mänskligheten. För att Europa ska bli mottaglig för Antikrist, måste sanningen om vem Jesus är utraderas.Jag hörde ett märkligt profetiskt tal av Odd Engström när han var vice statsminister. Han beskrev vad som kommer att hända med Sverige. "Ett folk som under en lång tid inte har trott på någonting hamnar i ett vakuum så att de sedan är beredda att tro på vad som helst". Han manade till att inte ge upp vår övertygelse som kristna. Skaran av präster under SMF-föreståndarens ledning har nu fått både den katolske biskopen och John Wesleys arvtagare med i namninsamlingen mot mig. Hur tänker de egentligen? Hörde de min predikan i Filadelfiakyrkan den 23:e september? De är upprörda över att jag vill diskutera vad som är sant och vad som är lögn.Inom islam finns en synd som kallas "shirk". Det finns ingen förlåtelse om man begår den synden. Då har man hädat. Domen är hård och gäller alla som tror att Jesus är identisk med Gud, jämlik sin Fader, att Jesus är Skaparen.Det finns ingen muslim som inte utgår från Koranen i denna sin övertygelse om relationen till de kristna. Jag citerar:"Gud (Allah) förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida ."(4:48)I den 116:e versen står det att tron på att det finns någon vid Guds (Allahs) sida, "har drivit synden till dess yttersta gräns"."De som säger: 'Gud är den tredje' av ett tretal förnekar sanningen; om inte de som yttrar dessa hädelser bland dem upphör med sina påståenden kommer de att drabbas av ett plågsamt straff." (5:73)"Och de säger: Den Nåderike har avlat en son! Ni har här yttrat något oerhört, något som skulle kunna spränga himlarna i stycken och få jorden att rämna och berget att störta i djupet! Att människorna går så långt att de tilldelar den Nåderike en son! "(19: 88–91)"I sin lögnaktighet säger de ju: 'Gud (Allah) har avlat'. Ja, visst är de lögnare alltigenom!" (37:151)Även i den 72:a suran står det om Gud (Allah) att "Han som aldrig haft en ledsagerska vid Sin sida och inte har avlat någon son!" Tron på Guds son Jesus Kristus är enligt denna sura, vers 4, "en oerhörd lögn om Gud (Allah)."Under mer än fyrtio år har jag levt nära dem som fått betala ett högt pris för sin tro på Jesus. Här i Sverige! Vill ni veta? Men också i många andra länder. Tusentals kristna som flytt till Sverige bävar inför det som nu händer inför våra ögon.I dag förstår vi varför kyrkomötet i Nicea var avgörande för hela den kristna församlingens historia. Många präster och kyrkoledare var villiga att kompromissa med den idé som arianismen ville tvinga fram, nämligen att förneka Jesus som Guds son. Man ville anpassa kristendomen till dåtidens humanism och avsäga sig tron på inkarnationen så bokstavligt som Bibeln beskriver hur Jesus blev människa. När Athanasius stod ensam i kampen för tron på Jesus, blev han attackerad för att vara kärlekslös, han hotades av dödsstraff på grund av falska anklagelser, men upprättades i sista ögonblicket och blev orsaken till att trons arv räddades för framtiden.Nu frågar jag SMF-ledaren Krister Andersson, inför Gud och inför oss alla, vem ljuger, är det Bibeln eller är det Koranen? Det finns ingen undanflykt. Du måste svara! Vem är lögnens budbärare och vem är sanningens försvarare?

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig