19 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Förtryckta kan bli förtryckare

Hur läser Carina Jarlsbonde sin bibel? Jag har aldrig läst i Bibeln att jag som kristen har rätt att ta mig slavar. Anvisningen var till en person som var slavägare och blev frälst – hur den skulle vara mot sina slavar. Om hon inte är mer saklig än så är det väl knappast värt att försöka hålla en dialog med henne.Jag tycker att hon blandar ihop två saker som bara delvis hör ihop. Gudsbilden och mansförtryck i kyrkan. Visst kan en felaktig gudsbild skapa förtryck i alla dess former.Men att det skulle vara teologiska tänkandet som det är fel på och som är huvudproblemet, håller jag inte med om. En man som kallar Gud sin far blir inte därför förtryckare för det, och det går inte att försvara förtrycket med hjälp av en felaktig gudsbild.Jag förnekar inte att det har varit mycket mansförtryck i kyrkans historia i Guds namn, och att det fortfarande finns mycket av det. Men orsaken måste istället var relationen till Gud som det är fel på. En som lever i köttet blir en förtryckare och hämtar motivationen från sin dåliga självbild, även om det sker i Guds namn.Bara den som lider under förkastelse och fördolt självförakt kan vara och bli en förtyckare som förkastar andra. Den som vill vandra i Ande och sanning förlorar sin frihet om den inte väljer korsets väg i stället för förtryckets väg.Den frihet som Jarlsbonde talar om och slåss för känner jag inte igen, den smakar och luktar bitterhet och besvikelse. Det låter som en sårad förtyckt människa som ska resa sig och med vassa armbågar skapa sig en plattform för sig och de andra som blivit förtryckta. De sår andra människor ger oss i livet kan aldrig skada oss så mycket som de sår man ger sig själv när man vägrar att förlåta de som orsakat dem.Det finns en frihet som går att finna i Jesus Kristus som är oberoende av vilken situation jag befinner mig – kanske är det därför kristendomen växer så att det knakar, bland annat i Kina? Med det vill jag inte försvara någon form av förtryck och påstå att vi inte ska bry oss om och ta de svagas försvar, tvärt om. Men vi bör akta oss noga så att vi inte bli de nya förtryckarna som med hat och bitterhet förföljer förtryckarna i Guds namn – Jesu blod har runnit för dem – även om man heter bin Ladin.Kan Carina Jarlsbonde svara på frågan om hon står bakom bekännelsen: ”Bibeln är inte Guds Ord utan Guds Ord finns i Bibeln”?

Fler artiklar från Debatt