15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

”Galningarnas frihet”

Israel har beslutat avbryta alla kontakter med Yassir Arafat efter att ha anklagat honom för att inte ha gjort något för att slå ned terrorismen. Samtidigt bombar israeliskt stridsflyg mål på Västbanken och Gazaremsan som vedergällning för självmordsattacker.Frustrationen är i sig begriplig, men reaktionen är knappast statsmannamässig. Hoppet om en lösning på konflikten får inte överges, hur mörkt det än ser ut. Att hålla samtalet igång är därför ett mål i sig. Att vägra samtala slår igen en dörr som kan visa sig svår att öppna igen. ”Då är det galningarnas frihet som gäller”, sa Göran Persson träffande i gårdagens luncheko.Bombplan, stridsvagnar och schaktmaskiner kan inte ersätta samtal. De skadar inte bara materiell egendom, utan raserar också oersättliga moraliska värden hos dem som tvingas sitta vid spakarna och hos nationen som helhet. Om man vill bevara självkänsla, rättsmedvetande och personlig och nationell integritet får man inte lämna sin plats vid förhandlingsbordet.

Fler artiklar från Debatt