07 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Sjöberg har starkt stöd

Siewert Öholm efterlyser i sin krönika 10 augusti stöd för Stanley Sjöbergs civilkurage. Det stödet visas med all önskvärd tydlighet. Oas-rörelsen inbjöd Sjöberg som talare till sin konferens i Värnamo. Och det finns inte en pingstförsamling i landet som inte med glädje tar emot besöka Sjöberg och ger honom frihet att tala om vad han vill.Sjöberg är också en mycket uppskattad medarbetare i Hemmets Vän.Själv är jag fylld av tacksamhet för Sjöbergs frejdiga kamp på barrikaderna för evangelisk kristendom. Han formulerar i sin förkunnelse vad tusentals kristna i landet tänker och känner.

Fler artiklar från Debatt