10 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Inte bara en myt

Jag är verkligen uppmuntrad av Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift och Sten-Gunnar Hedin, föreståndare i Filadelfiaförsamlingen, Stockholm, för att de ger klart uttryck för vad de tror om Jesu gudom. De skriver: ”Vi litar fullt på den Nya testamentet berättar om honom, och som den kristna församlingen sammanfattat i de fornkyrkliga bekännelserna, verkligen är sant”.Många så kallade erkända teologer har under decennier mytologiserat den Heliga skrift så att många människor som önskade att de vågade och kunde tro, väljer att tiga med sin bekännelse. Tro på Herren Jesus Kristus så blir du och ditt hus frälst, heter det. Vårt land behöver män och kvinnor som vågar bekänna sin tro. Alltför många bekänner sin otro.Ärade herrar, fortsätt med er frimodighet att deklarera den sanna kristna kyrkans verkliga och sanna tro att Jesus är mer än en myt.
Fler artiklar från Debatt