15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Även Gamla testamentets Gud är kärlekens Gud

n När jag läste Inga Perders inlägg i Nya Dagen den 4 februari kände jag att jag måste reagera. Hennes inlägg handlar om USA:s planer på krig mot Irak och George Bushs tal inför nationen. Trots detta kan hon inte låta bli att blanda in Israel och dess premiärminister Ariel Sharon. Hon  kritiserar Israel för att använda sig av GT:s bibelsyn som enligt henne är vedergällningens lag. Låt mig då påminna om att de bibelord som Jesus hänvisar till när fariséerna frågar vilka som är de största buden i denna lag. Då svarar han: ”Du skall älska Herren, din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd.” Sedan kommer ett av samma slag: ”Du skall älska din nästa som dig själv.” Dessa citat är från 5 Mosebok 6:5 och 3 Mosebok 19:18. Citaten kallas allmänt för det dubbla kärleksbudet, och det är just de buden som finns i en kapsel, Mezusa, i så gott som varje judiskt hem och byggnad runt om i världen,  just som en påminnelse om att Gud är kärlekens Gud. Shalom, fred, uppnås först då man är i fullständig harmoni med både Gud och sina med människor.

Fler artiklar från Debatt