07 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Pengar finns för Kommunal

n Vissa påstår att det inte finns pengar för de krav som Kommunal just nu driver. Det är ett tomt påstående.Det finns pengar för att ge Kommunals anställda fasta jobb med en lön att leva på. Kommuner och landsting har budgeterat för löneökningar. Det finns alltså pengar avsatta, det handlar bara om hur man vill prioritera.Det är också så att det inte är särskilt billigt i längden att massor av människor jobbar på osäkra anställningar och med låga löner. Sådant slår tillbaka på lång sikt, till exempel i form av utbrändhet och andra former av ohälsa.Några säger att om vi höjer Kommunals löner, måste vi samtidigt höja skatten. Om det skulle vara så, betyder det snarare att Kommunals anställda hittills har gett så mycket rabatt för sitt arbete genom att jobba på för låg lön.Ingen ställer krav på att metallarbetarna på Volvo ska ha låga löner för att bilarna ska bli billigare. Varför ska det då gälla för alla dem som arbetar med våra välfärdstjänster?

Fler artiklar från Debatt