17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Också ljumheten kräver sina offer

nn Låt gärna samtalet om Benny Hinn och hans verksamhet fortsätta. Förhoppningsvis så sakligt och heltäckande som möjligt. Jag vill belysa en annan aspekt av den aktuella problematiken. Vi bör framför allt fokusera på situationen i våra lokala församlingar. Hur är läget där? Vårt samtal bör framför allt ställa frågor om i vilken mån människor blir friska i våra lokala sammanhang. En av flera förklaringar till varför så många rusar till helandemöten av olika slag är ju vår stora brist på förbön i våra församlingar.  Om mer hade hänt hos oss…Vi behöver framför allt göra upp med vår ”Laodikeiamentalitet”, skildrad i Uppenbarelseboken 3:14–22: … ”jag har allt, är stark och behöver inget”.I dag vet vi en del om vad fanatism, överdrifter och överslag kan ställa till med. Vi vet att det finns människor som av olika skäl är ”brännskadade”. Vi känner till alla besvikelser och sår orsakade av ovisliga förebedjare. Men den ljumma och självgoda församlingens offer är många! Jag tänker på alla som inte blir hjälpta, helade och befriade därför att den andliga nivån sjunkit i många församlingar, och på grund av bristande förväntan och bristande tro på att Gud vill och kan hela och gripa in.nn Vi behöver en djupgående självprövning i hela kristenheten. Var finns de övernaturliga inslag som kännetecknade ursprungskristendomen? De saknas i stor utsträckning. De svaga, behövande och de utsatta får därmed bära den tyngsta bördan på grund av den låga andliga nivån i svensk kristenhet.Vi behöver fördjupa undervisningen om Den Helige Ande och Andens gåvor. Vi behöver fler och bestående erfarenheter av Andens övernaturliga kraft rakt in i våra församlingar. Vi behöver tala helande om helandet. Vi behöver praktisera förbön för helande på ett helande sätt.nn Det innebär former för förbön, fyllda av respekt och omsorg om varje människa. Vi behöver inte låta rädslan för överdrifter innebära att vi upphör att be för sjuka. Snarare handlar det om h u r vi gör det. Här finns mycket som ligger i träda. Vi kan gå in i det långsiktiga arbetet att  odla upp det som försummats, och göra det i tro, förväntan, kärlek och med stor omsorg.

Fler artiklar från Debatt