11 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Studentkåren borde utesluta sig själv

nFör ett tag sedan nekade studentkåren i Jönköping den kristna föreningen Jaspis ansökan om att få bli en kårförening. Att bli en kårförening innebär att man lättare får tillgång till skolans lokaler och informationskanaler.Huvudanledningen till varför Jaspis ansökan avslogs var att den inte uppnådde studentkårens demokratikrav.Det är lite komiskt när en organisation som studentkåren, som saknar all form av demokratisk legitimitet, ifrågasätter andras demokratisyn.Studentkåren i Jönköping tvångsvärvar sina medlemmar: går du inte med i studentkåren får du inte plugga på högskolan. Det om något är odemokratiskt. Kåren borde utesluta sig själv.nHögskolan ska vara en plats för en levande debatt och meningsutbyte, något som bara kan föras av andra föreningar än själva studentkåren.Där spelar religiösa och politiska studentförbund en stor roll. Att man då väljer att utesluta föreningar som kåren själv inte uppfattar som demokratiska, förstör bara det demokratiska samtalet på skolan.Det bästa vore om kåren öppnades upp för alla. Låt alla studentföreningar få tillgång till lokaler och informationskanalerna för att nå studenterna på högskolan.Så länge de följer svensk lag borde det inte vara något problem. Pluralism och mångfald är alltid bra. Detta är även ett bra sätt för studentkåren att själv få större legitimitet.nJag tror att studenterna i Jönköping är tillräckligt kloka för att själva välja vilka föreningar de vill vara med i.Studentkåren borde börja lita på sina ”medlemmar” och andra föreningar. Inte alla använder sig av samma värvningsmetoder som kåren själv.

Fler artiklar från Debatt