17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Utestäng inte trons folk från samhällsdebatten!

Bäste folkhälsominister Morgan Johansson. Det är med mycket blandade känslor som jag har läst din artikel i Svenska Dagbladet den 20 april. Du tar där till storsläggan mot religion i alla dess former och jämför det budskap som förs ut av mullorna i Iran med den befrielseteologi som den svenska frikyrkan förkunnade under 1800-talet.Där blir för övrigt din historieskrivning rent felaktig, då du påstår att liberaler och socialister förde kamp mot religionen under 1800-talet.Du vet mycket väl att arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen gick i spetsen för kraven på demokrati och människovärde i vårt land under industrialismens genombrottsår. Och inte tycker du väl att det är av ondo att nära nog en majoritet av svenska parlamentarikerna än i dag har fått sin demokratiträning bland annat inom den svenska frikyrkan. Eller? Du känner också väl till det sociala arbete som kristna kyrkor, bland annat Frälsningsarmén, bedriver i vårt land. Du har själv både i högstämda tal och i samtal med företrädare för dessa kyrkor uttryckt din uppskattning för det arbete som utförs och även menat, att en ideologisk övertygelse, i vårt fall alltså en kristen tro, är viktig i sådant arbete.Du tror väl ändå inte att det delvis mycket lyckosamma arbetet bland missbrukare och utslagna som kyrkan bedriver beror på att de som jobbar är skickligare yrkesmän inom sitt område än andra socialarbetare?Det beror naturligtvis i stor utsträckning på att de kan förmedla en tro och en livshållning, som gör livet mer hållbart och meningsfullt. Lite svårt har jag också att hänga med, när du tycks tro att vetenskapen är en och dessutom bör stavas med stor begynnelsebokstav. Tvärtom finns det ju i nästan de flesta stora frågor flera vetenskapliga tolkningar, och ödmjuka vetenskapsmän inom de flesta områden menar också i dag att de ensamma inte sitter inne med hela sanningen.Naturligtvis är inte allt som sägs och görs i religionens namn bra eller ens sant. Naturligtvis ska den kristna tron, liksom andra religioner och den verksamhet som de bedriver, hålla för en granskning. Och naturligtvis gör sig företrädare för kyrkor och samfund också skyldiga till övertramp både i debatten och i sin verksamhet. Sådant ska då påtalas. Men att ta sådana felsteg och övertramp till intäkt för att utestänga trons folk från den allmänna debatten är att på ett trist och typiskt svenskt sätt kasta ut barnet med badvattnet.Problemet är nog inte att tro får ersätta vetenskap på alltfler områden, utan det motsatta. Vi har för få arenor där tro och vetenskap kan mötas, och kanske kan du verka för att fler sådana arenor skapas.Jag vill gärna tro att du inte riktigt menar allt du skriver i din debattartikel, och att du vill verka för att kyrkor och samfund i vårt land oftare än vad som hittills skett kan möta både politiker och vetenskapsmän och gemensamt söka lösningar på vår tids stora frågor.Dessa frågor är nämligen sådana att alla goda krafter behöver samverka. Du har ju, som ansvarig för ett av de kanske viktigaste områdena i regeringen, stora möjligheter att ta initiativ i den riktningen. Gör det! Vi är beredda att göra vår del.

Fler artiklar från Debatt