15 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Fel att blunda för de religiösa aspekterna av islamistisk terror

I Sverige och delar av Västeuropa har reaktionerna efter de senaste årens terrordåd till stor del gått ut på att terrorismen i världen beror på fattigdom, eller att det är USA:s fel (alternativt Israels fel) eftersom de bekrigar terroristerna. Dessa förklaringar känns betryggande för många, eftersom de skulle ge oss kvitto på att eftergiftspolitik mot terrorister är rätt, och att de som inte böjer sig utan går till strid mot den islamistiska terrorn i själva verket är de som framkallar den. Störtandet av förtryckarregimerna i Afganistan och Irak anges ofta som skäl, vilket är särdeles huvudlöst eftersom attackerna 11 september 2001 skedde före, inte efter.Andra, mer oroande förklaringar är alltså av naturliga skäl inte populära och förbigås helst. Två namnkunniga auktoriteter och islamkännare, professor Raphael Israeli och Bernard Lewis, har båda pekat på den religiösa aspekten av islamistisk terror.Enligt riktningar inom islam är judendomen och kristendomen förstadier till den slutliga, sanna gudsuppenbarelsen, islam. Det blir dock svårt att hävda islams överlägsenhet med tanke på hur uppenbart mer utvecklade andra samhällen är – framför allt då USA och Israel. På samma sätt är staten Israel en nagel i ögat på fundamentalistiska muslimer eftersom en judisk stat på mark som varit ”befriad” av islam i mer än tusen år, är en motsägelse och en styggelse. Därför måste den bort, något man försökt åstadkomma sedan 1948.Bernard Lewis påpekar i sin bok ”The Crisis of Islam” att det var USA-truppers närvaro under och efter Gulfkriget på den saudiska halvön – islams vagga – som var den främsta orsaken till Usama bin Ladins oförsonliga hat och uppmaning till jihad. I bin Ladins krigsförklaring uppmanades rättrogna muslimer över hela världen att döda judar och amerikaner, en uppmaning som ekade även från palestinska predikstolar.Raphael Israeli beskriver i boken ”Islamikaze – manifestations of Islamic martyrology” hur fundamentalistiska islamister redan betraktar Europa som en kontinent som i stort sett redan har böjt sig för islams överhöghet – hur det som av européerna betraktas som vidsynthet och tolerans uppfattas som underkastelse. Effekterna av bomberna i Madrid lär bara ha styrkt al-Qaida i den tron. Desto större hat riktas då emot de få länder som inte låter sig bombas till underkastelse utan försvarar sig mot terrorn – särskilt då USA, Israel, och nu England.Klart är att många goda muslimer i västvärlden inte vill veta av radikaliseringen av islam och de starkt ökande uttrycken för antisemitism, och varje fientlig yttring mot muslimer som grupp måste fördömas. Klart är också att det muslimska ledarskapet måste göra mer för att stävja dessa krafter. Jag vill också påstå att de i väst som predikar ”förståelse” för terroristerna spelar samma roll som de av Lenin kallade ”nyttiga idioter” som i många år predikade förståelse för kommunismen.

Fler artiklar från Debatt