13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

En ny regering måste prioritera folkbildningen

Jag och många andra undrar vem som blir ny folkbildningsminister om det blir en borgerlig regering. Enligt min uppfattning bör frågorna få ökad prioritet. Att sätta en så pass oerfaren politiker som Lena Hallengren på en sådan viktig post visar att den nuvarande regeringen inte prioriterat detta område. Däremot har man lagt idrottsfrågorna på vice statsministern och därigenom får de en annan tyngd. I en ny borgerlig regering tycker jag att vice statsministern ska ha ansvar även för folkbildningsfrågorna. Då skulle dessa båda folkrörelseområden komma i centrum på ett bra sätt.För en sådan tung post i en ny regering, så finns det tre namn som kan bli aktuella. Kristdemokraternas Göran Hägglund skulle klara av uppgiften på ett utmärkt sätt. Jag har noterat att han den senaste tiden varit aktiv i folkbildningsdebatten. Det är ingen tvekan om att Göran Hägglund står upp för folkbildningen.Det är ingen hemlighet att han vill bli socialminister. Men vice statsminister och samtidigt idrotts- och folkbildningsminister måste också rimligen vara en post som kan locka Göran Hägglund.Maud Olofsson, centerpartiets ledare, skulle också bli en alldeles förträfflig vice statsminister med särskilt ansvar för folkbildning och idrott. Hennes rådgivare Thorbjörn Fälldin, som kan både idrott och folkbildning, skulle vara till god hjälp i dessa frågor. Folkbildningen är en livsnerv i centerpartiet, och många av hennes väljare skulle uppskatta att hon satt på den posten.Folkpartiets ledare Lars Leijonborg är ett annat hett namn för posten. När han talar om studiecirklar och folkbildningen märks att det är med känsla. Han brinner för folkbildningen och tror på folkbildningen. Och det är viktigt om man ska ha detta som ansvarsområde.Den enda som rimligen inte kan vara aktuell att ha på denna post är moderaternas Fredrik Reinfeldt. Tyvärr har han ställt sig på fel sida när det gäller folkbildningsfrågorna. Han vill ge folkbildningen 300 miljoner mindre i statsanslag och i stället satsa på de statliga kulturinstitutionerna. Moderatledaren väljer att prioritera statlig kulturverksamhet före den som sker fritt och frivillig, ute i det civilsamhälle som han samtidigt vill prioritera. Var finns logiken?Fredrik Reinfeldt borde lyssna på moderaternas nya kommunalråd i Jönköping, Mats Green, som prioriterar studieförbundens verksamhet bland annat därför att det är en verksamhet, som inte sker i samhällets regi. Mats Green har också vid ett flertal tillfällen påmint om att det var kommunisterna, som tog bort den fria folkbildningen från de baltiska länderna. Och han inte bara talar om folkbildning, han har också själv deltagit i verksamheten. För en tid sedan berättade Green i en debatt, att han var med i en studiecirkel redan som tioåring. Studieförbundet som ordnade cirkeln var Arbetarnas Bildningsförbund.  Trots moderatledarens felsteg i kulturpolitiken, så kan folkbildningen enligt min bedömning känna sig trygg i en eventuellt kommande borgerlig regering. Med tre partiledare som prioriterar folkbildningen högt, så kommer moderatledaren naturligtvis inte att ta strid i denna fråga. Det är han för klok för att göra. Dessutom har jag en förhoppning om att Fredrik Reinfeldt ska genomgå en bildningsprocess och inse folkbildningens roll för att skapa det goda samhället. Allt behöver inte ske i samhällets regi. Och det är precis det som folkbildningen står för. Folkbildningen ska inte styras, utan bara stödjas.Bildningsorganisationerna ska vara fria från samhällets styrning, precis som de politiska partierna. Folkbildningsorganisationernas verksamhet borde vara något som modern moderat politik prioriterar före statlig kulturverksamhet.Med en borgerlig regering, med en av de tre nämnda personerna, som ansvarig för folkbildningen, så skulle folkbildningen kunna få en ny renässans. Alliansen prioriterar civilsamhället, vari folkbildningen är en viktig del. Genom att utse en partiledare till vice statsminister med ansvar för folkbildning och idrott så skulle en ny regering markera att man inte bara pratar om folkbildningens betydelse.I den nuvarande regeringen med Lena Hallengren som ansvarig minister har man varken pratat om folkbildningen eller prioriterat den.
Fler artiklar från Debatt