22 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Lövkrattning är inte straff nog för unga brottslingar

nTvå unga män dömdes nyligen för att ha hotat en präst, bränt biblar samt skändat döda människors gravar i Uddevalla. Traumat för de vars anhörigas och vänners gravar blivit skändade samt för prästen som troligtvis på olika sätt kommer att lida av sviterna av detta under ett antal år, borde rimligtvis ha en avspegling i straffet för gärningsmännen.Men i sann ”vänsterrehabiliteringsanda” dömdes de till samhällstjänst i knappt två veckor. I praktiken innebär detta lövkrattning eller andra trädgårdssysslor som svensken normalt gör på fritiden för avslappnings skull. När ska samhället markera mot allvarliga brott samt ge minst ett uns av upprättelse åt de drabbade?

Fler artiklar från Debatt