09 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Religiösa platser och handlingar måste skyddas

I dessa dagar när islam har firat avslutningen på fastemånaden ramadan går en hälsning från katolska systrar och bröder till muslimerna i Sverige.De upprepade attentaten mot moskén i Malmö inger avsky och fruktan för att mörka krafter i samhället är beredda att gå över alla gränser för att förfölja religiösa människor. Dessa attentat har drabbat en moské, men angrepp har också förekommit på till exempel judiska begravningsplatser i vårt land. Även skändandet av en kristen kyrkogård med hakkorsflaggor hör till den motbjudande bilden.Varken som kristna, judar eller muslimer kan vi acceptera att sådant får hända. Vi alla måste genom religiös undervisning, opinionsbildning och utbildning skapa en attityd av insikt, förståelse och respekt mellan våra samfund. Men samhället som helhet måste ta krafttag för att inom skolan och i hemmiljö, i rättsskipning och på arbetsplatser, i kultur- och integrationspolitik motverka den ökande polariseringen och se till att skydda de religiösa platser och handlingar som utsätts för våld och skändande. Något annat vore ovärdigt ett demokratiskt land.

Fler artiklar från Debatt