21 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Värdig sista vård behövs i hela landet

Redan 2001 föreslog kommittén om vård i livets slutskede att alla svenskar ska ha rätt till lindrande vård den sista tiden i livet. En bra palliativ vård skulle finnas i alla kommuner och landsting inom fem år.Nu är det 2005. Europarådet har antagit riktlinjer för hur den palliativa vården ska organiseras. Sverige brukar i vanliga fall höra till de lydiga länderna i Europa. Vi vill gärna vara ”bäst i klassen” och då undrar jag varför vi inte kan få en nationell handlingsplan med riktlinjer för vård i livets slutskede och varför denna vård är så orättvist fördelad i landet.Kvalificerad vård i hemmet sista delen av livet erbjuds i Hässleholms och Kristianstads kommuner, men finns inte som ett alternativ i hela landet.En annan viktig fråga är personalens utbildning där vi vet att sjukvårdspersonalen efterfrågar mera utbildning som berör hur de ska hantera de svåra existentiella frågor som finns hos patienterna och deras anhöriga.Att arbeta med människor som befinner sig i livets slutskede är ett hårt och svårt arbete. För att möta dessa människor behövs empati, en känsla för hela deras livssituation, att kunna visa omtanke, att våga stanna kvar när det är som allra svårast.Från centerpartiet så vill vi att större resurser ska satsas på att bereda en värdig vård med valfrihet så att det svåraste svåra ändå blir så bra som möjligt för patienter och närstående.

Fler artiklar från Debatt