17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

”Tiga” behöver inte betyda predikoförbud

Arne Olsson kommenterar i Dagen (7/2) mitt inlägg om kvinnans tjänst i församlingen. Jag delar Olssons syn på bibeltolkning, summan av Guds ord är sanning och att Luther lär oss att Skrift ska med Skrift tolkas. 1 Kor 14:33–35 är inte en enkel bibeltext för en modern svensk som också vill vara en efterföljare till Jesus.

Den kristna kyrkan har historiskt tolkat detta (och även utifrån andra texter) som att det finns en könsskillnad när det gäller att utöva andliga tjänster i den kristna församlingen. Det är fortfarande den helt dominerande uppfattningen i världen inte minst bland de äldre kyrkorna, framför allt katolska och ortodoxa kyrkor. Männen ska leda och predika, kvinnorna ska lyssna och tjäna.

Vi måste dock även här se till hela avsnittet. Bibeltexten handlar om ordningen vid gudstjänsten. Det talas om att den som talar tungomål ska tiga om ingen uttydare finns närvarande. Om någon får en uppenbarelse ska den som profeterar tiga etcetera.I det sammanhanget om mötesordning talar Paulus om att kvinnorna ska tiga. Vad menas med detta? Någon vers senare talas om att de ska fråga sina män hemma.

En möjlig tolkning av Pauli ord är att kvinnorna ska tiga, såtillvida att de inte på ett oordnat sätt skulle ställa frågor i samband med gudstjänsterna. Tiga respektive tala behöver inte åsyfta ett förbud mot att kvinnor kan förkunna Guds ord. Ett par kapitel tidigare (1 Kor 11:5) talar Paulus om kvinnor som profeterar och ber, då tiger man knappast i församlingen.

På samma sätt som uppmaningen till dem som profeterar och talar tungomål att tiga, att det inte är allmängiltigt, utan det handlar om Gudstjänstordning, så gäller samma sak för kvinnornas tigande.

Det gäller även här att läsa hela sammanhanget i 1 Kor. Paulus skriver om de andliga gåvorna i kapitel 12 och de olika tjänsterna i slutet av samma kapitel, utan någon referens till att det endast skulle gälla män. Några versar innan i kapitel 14 talas om att ”när ni samlas har var och en något att ge” – en uppmaning som inte skulle kunna genomföras om kvinnorna skulle tiga.

Kristet lärjungaskap handlar om lydnad till Kristus och Ordet. Vi behöver i ödmjukhet studera och tränga in i Guds ord. Ibland får vi brottas med svåra bibeltexter. Sakliga samtal om hur vi i dag ska tillämpa Nya testamentets principer är mycket värdefullt.

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar