11 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Båda ögonen öppnades under resan med Diakonia till Israel-Palestina

Vi läste med stort intresse det inlägg som Diakonias styrelse skrev efter sin resa till Israel-palestinska områdena (14/2). I vårt tycke var det en mycket balanserad insändare som andades sorg och stor besvikelse över insikten att också Israel bär ett ansvar för den uppkomna konflikten genom bland annat sin ockupationspolitik.Skribenterna beskriver också sin oro över vad som kan följa efter Hamas maktövertagande så länge de vägrar erkänna Israels existens – en oro som vi delar.Vi blev både förvånade och bestörta över kd-riksdagsledamoten Annelie Enochsons svar (17/2)  som vi fann både obalanserat och aggressivt.Efter att ha rest till dessa platser, bland annat i Diakonias regi, känner vi oss definitivt inte ”aningslösa” och har inte heller upplevt Diakoniaprogrammen som ”enögda”. Tvärtom upplevde flera av oss att båda ögonen öppnades och vi delar den bild som Diakonias styrelse ger uttryck för.Vid våra resor till dessa områden har vi inte mött ”militanta bosättare på Hebron eller andra personer som skulle få oss att känna en avsky för landet Israel eller dess invånare”. Vi har däremot mött politiker i Knesset såväl som i Ramallah, en mängd ideella krafter, FN-sändebud samt olika religiösa företrädare vilka gett oss en samlad bild av en längtan efter fred och trygghet från både israeler och palestinier.Vi önskar att fler fick möjlighet att resa till dessa områden – just för att bilda sig en allsidig uppfattning, för att med egna ögon se och försöka förstå det som nu sker.För oss var det en stor styrka att få resa tillsammans med politiker från olika partier för att över partigränser försöka se till möjligheter utan att fastna i partipolitik.För oss är det fullständigt ofattbart att det ska vara provocerande att ställa krav på både palestinier och israeler.Vi anser att palestinier ska upphöra med självmordsattentat och andra våldshandlingar och vi fördömer Hamasuttalande om Israels existens. Vi anser också att Israel ska upphöra med sin ockupationspolitik, brott mot mänskliga rättigheter, fortsatta mur/barriärbygget och nya bosättningar.Låt oss visa att vi värnar både israelers och palestiniers rätt till land, trygghet och framtid.
Fler artiklar från Debatt