06 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Det handlar inte om känslor kontra fakta

Tack Christer Sturmark
för svaret i Dagen 12 december på min artikel om Förbundet Humanisternas vilja att betraktas som ett trossamfund bland alla andra. Trots den avvisande inledningen kan jag konstatera att han håller med mig i allt väsentligt.
Det är ju inte så att regeringen använder en udda definition när man räknar in även icke-teistiska livsåskådningar - som buddhismen - bland religionerna. Det är samma definition som de flesta icke-ateister alltid har använt, men som ateister ända fram tills nu har avvisat - vilket var poängen i min artikel.
Jag noterar vidare
att författaren till ”Tro och vetande 2.0” också bekänner sig till trossatser, ”metafysiska värderingar”, som inte kan bevisas vetenskapligt, men som han ändå vill ska genomsyra samhället. Det är en utmärkt utgångspunkt för en fortsatt religionsdialog, för jag förutsätter att benämningen ”metafysiska värderingar” - i stället för ”vidskepelse” - inte bara gäller hans eget samfunds trossatser, utan även andras.
”Tro på allt
som det finns förnuftiga skäl att hålla för sant”, skriver Sturmark på sin blogg-sida. Jag håller med - och det är just det som kristna världen över har valt att göra. Skillnaden mellan oss båda är inte känslor kontra fakta, utan hur vi bedömt det tillgängliga bevismaterialet. Jag respekterar Sturmarks bedömning som intellektuellt hederlig, trots att jag menar att han har fel. Och jag utgår ifrån att den respekten är ömsesidig och att min bedömning därför inte jämförs med tro på tomtar och troll.
Sturmark skriver i sin blogg om den pågående diskrimineringen av icke-teistisk livsåskådning i Sverige. Det skulle vara intressant med några exempel. Vilka sekulariserade skolor har ifrågasatts på grund av sin livsåskådning? Vilka spårvagnsförare och programledare har stoppats för att de vägrar bära turban eller slöja? Sänds det för många dokusåpor som propagerar för Vatikanens syn på sex och samlevnad? Har det varit för många åtal för missaktning av folkgruppen pingstvänner?
Eller ska vi
helt enkelt förstå påståendet, som att känslomässiga upplevelser - och inte enbart observerbara fakta - är viktiga komplement även inom den humanistiska tron?
Fler artiklar från Debatt