09 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kristen familj omöjlig utan församlingen

Cilla Stjernberg
och Alf B Svenssons artikel smärtar därför att den belyser en sorglig verklighet. Kanske det viktigaste som kommit på pränt när det gäller våra barn och ungdomars andliga tillväxt - men också i frågan om församlingsraset.
Ur vårt perspektiv har vi konstaterat detsamma som artikelförfattarna. Vi har under femton år varit en del av det äktenskaps/familje-arbete som löpt jämte församlingsras och skilsmässoökningen. Tiden har liksom ”arbetat för” den undervisning som Herren lagt på vårt hjärta att dela med Kristi kropp.
Församlingarnas arbete måste börja utifrån familjeperspektivet. Barn och ungdomsarbetet måste växa fram i en harmoni med familje/äktenskapsundervisning och den andliga striden om familjen och församlingen måste vara fullständigt blottlagd.
De äkta paren som älskar Herren vill inget annat än leva i ett äktenskap/familjeliv som det var tänkt ifrån början. Insikten om att ”det börjar hemma” är smärtsam när man satsat på karriär, framgång och församling. Vi har hört och sett många par få insikt om det. De vill - men de har också sett förvirring i församlingarna om kampen med äktenskapsundervisning, barn och ungdomsarbete - som i verkligheten inte ger mer än vad som startat och levts i hemmet. Äkthet och genomskinlighet är ett måste - svårt! Ytlighet och verksamhet - lättare.
Det börjar i den
personliga relationen med Gud, i ett möte med den uppståndne - en pånyttfödelse. I äktenskapet fortsätter den personliga relationen med den levande Guden men utökas med parets gemensamma relation med Fadern. När barnen kommer blir de en del av föräldrarnas relation med Gud och lär sig genom exemplet i hemmet och föräldrarnas liv, prioriteringar och val. De blir en del av den gemenskap som börjat med föräldrarnas överlåtelse i bön, andakter och undervisning hemma.
Nästa steg för den
första lilla gemenskapen är att de blir en del av en lokal församling som uppmuntrar äktenskap och familjeliv. Det är en tydlig vägvisning i Ordet att vi ska söka en församling där vi kan slipas och växa andligt.
Undervisningen om familje- och församlingsliv måste inspirera oss att leva i livsvaraktiga äktenskap och i församling.
Fler artiklar från Debatt