15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Det är mer förnuftigt att säga att vi kan tro på Gud än på slumpen

Vi har just hört
i tv-nyheterna, att lärare inte får nämna (Bibelns) Gud på skolans biologilektion. Detta är löjligt. Isanningens och dagens naturvetenskaps namn får läraren säga att vetenskapen i dag inte vet vad som fanns ”före big bang” och ändå är detta ”före big bang” mycket avgörande för vad som hände i det fysiska universum därefter.
Det är mer vetenskapligt och förnuftigt från läraren att säga vi kan tro på den geniala Guden och Hans resurser än att påstå att bara ”den lyckliga slumpen” gjorde allt från noll i universum. Slumpen skulle ha gjort oerhört många räknefel i livets utveckling och i allt som finns till (allt skapat), men det finns ingen plats för slumpen och dess räknefel i exempelvis fostrets hjärnas cellutveckling.
Hela universum och dess liv utrymmer oerhört mycket genialitet, för mycket för att slumpen skulle kunna prestera allt detta. Enbart den blinda slumpens prestation utan en oerhörd intelligens och genialitet är nonsens.
Detta vet även dagens
ärliga vetenskapsmän. Detta får läraren på lektionen säga oberoende av politik och ateism som är en oerhörd enkel och icke-trovärdig tro och attityd, ingen vetenskap. Lärare får inte i vetenskapens namn börja lära ateism till sina elever.
Man måste göra skillnad mellan vetande/ vetenskap och ateism (ateistisk tro). Gud finns utanför vetenskapens metoder, men Hans skapelse kan man vetenskapligt forska om. I sanningens och även i den kristna trons namn.
Fler artiklar från Debatt