21 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Romerna riskerar fortfarande förföljelse

Svar direkt:

Shqiptar Oseku missar poängen när han inte inser att romerna var nazismens offer. Som det framgår av "Om detta må ni berätta" blev 25-50 procent av de europeiska zigenarna mördade under kriget.
Oseku skriver att romerna i Kosova efter kriget utsattes för urskiljningslösa attacker som hämnd för ett fåtal romers kollaboration med Serbien, så det är knappast ett brott mot sanningen eller en skymf mot romerna att påstå att de fortfarande är ­offer för rasistisk diskriminering och våld.
Oseku påstår som stöd för att romerna fått det bättre i Kosova att de för första gången folkbokförts och fått ID-kort. Men faktum är att flertalet av Kosovas romer var registrerade i Serbien som alla andra medborgare, därför har många av de romer som kommer till Sverige från Kosova både gamla serbiska ID-kort samt nya UNMIK ID-kort. Att det finns papperslösa romer i och utanför Kosova har andra orsaker.

Men varför väljer romer från Kosova att leva i pappkartonger i Serbien om det är säkert för dem att återvända hem? Och varför väljer romerna på lägren Cesmin Lug, Kablare och Zitkovac i Kosova att låta barnen bli fortsatt blyförgiftade i stället för att återvända till sin bosättning i södra Mitrovica?
Vi kan kanske finna förklaringen i UNHCR:s (FN:s flyktingkommissariat) senaste ståndpunkt rörande Kosova:
UNCHR är oroade för kosovoserber, romer och albaner som befinner sig i en minoritets situation. Givet deras ömtåliga säkerhetssituation och de starka begränsningarna av deras grundläggande mänskliga rättigheter, är UNHCR av den åsikten att de fortsatt bör betraktas som varande i risk för förföljelse och även fortsättningsvis bör åtnjuta internationellt skydd i de länder som de söker asyl.

Detta samt att Migrationverket i regel beviljar romer som kommer direkt från Kosova asyl, borde få envar att inse att det inte endast är den svåra levnadssituationen som utgör allvarliga problem för romer i Kosova.
Det bekymrar mig att Kosovas president och premiärminister, enligt Oseku, anser att drömmen om asyl i ett tredje land är det enda som hindrar romerna som utsatts för urskiljningslöst våld från att återvända till sina hem i Kosova. Uppenbart är problemen ännu större än jag trodde.
Fler artiklar från Debatt