01 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Församling och kommunitetkompletterar varandra


Utan att försöka göra oss till tolk för alla 125 deltagare tycker vi ändå att det kan vara på sin plats med några kompletterande tankar till Dagens artikel den 25 mars där temahelgen om kommunitetsliv, som vi just kommit hem från, avhandlades på ett positivt sätt.

 Vi längtar inte bort, vi längtar hem.
För oss är det viktigt att vår gemenskap inte blir en reaktion på vår egen eller det omgivande samhällets brist, på konsumism eller ensamhetskänslor, utan på att vi har mött Jesu kärlek.

 Vi är ingen elit.
Kommunitetsliv är, med Magnus Malms ord, inte "en högre form av lärjungaskap." Kommuniteten och den lokala församlingen är två olika sätt att gestalta Kristi kropp där inget av sätten är bättre, men där båda är tänkta att komplettera och stötta det andra. Vi vill inte bli sekteriska. Tvärtom är en av de mest givande sakerna, trots att vi tänker väldigt olika (av oss som skriver är den ene pingstvän och den andre högkyrklig), att vi kan leva i enhet, som syskon. Vi vill att den respekt som vi två känner för varandra ska prägla vårt förhållande till dem som vill följa Jesus utan att bo som vi gör. Skulle vi ändå misslyckas och hemfalla åt högmod hoppas vi att våra syskon i församlingen kan hjälpa oss av våra höga hästar och förmå oss att skratta lite åt oss själva i stället ...

 Alla är inte unga.
Av artikeln kan man få intrycket att dagens kommunitetsdrömmar är reserverade för unga studenter utan familj och förpliktelser. Och vi får medge att vi ibland har sett på den äldre generationen, mer som coach vid sidlinjen än som lagmedlemmar som ska delta i själva grovjobbet. Just därför blev vi desto gladare av att höra många av de medelålders deltagarna understryka att de också ville komma in på plan. Av deltagarna under helgen var minst en fjärdedel över 40 år, och de var inte mindre peppade än de av oss som är under 30.

 Vi vill leva ut hela evangeliet.
Det är lätt hänt att alla tankar om ekologiskt jordbruk, fredsarbete, solidaritet etcetera skymmer sikten för det som väckelserörelserna har sett som sitt uppdrag. Därför var det hoppingivande att höra många prata om sin längtan efter att människor ska komma till tro på Jesus Kristus, och att Andens gåvor är i bruk i de olika gemenskaperna.

 Välkomna med.
Vi tror att många människor längtar efter en mer förtätad gemenskap med andra syskon utan att veta hur de ska bära sig åt, eller riktigt veta vad det är de längtar efter. Vi är säkra på att den längtan är från Gud. För en barnfamilj med studieskulder och bolån är det, hur mycket man än längtar, inte så lätt att lämna vardagen som den ser ut och börja dela hushåll med andra. Det är nog heller inte meningen att alla ska leva så. Men även de små stegen räknas, om de är i denna längtans riktning. Det kan handla om att någon kväll i veckan börja laga mat ihop med andra som vill åt samma håll, eller om att be tillsammans några gånger i veckan.
En sak är dock säker: Vi behöver varandra för att följa Jesus.
Fler artiklar från Debatt