13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Nu är det dags att sätta världen på kartan


Har med stigande obehag tagit del av Dagens artikelserie om hungern i världen och börjar inse att det finns ett samband mellan hur vi i den rika världen väljer att leva våra liv och hur folk i fattiga länder har det. Till min förskräckelse anar jag att det samband mellan vårt välstånd och andras armod som jag och andra med mig avvisat som vänsterretorik faktiskt inte kan avvisas om vi ska vara ärliga.

Om det stämmer att ghanesiska tomatodlare inte får avsättning för sina tomater bland annat därför att EU dumpar sitt överskott av tomater i burkform i Ghana, om det stämmer att samtidigt som folk i Afrika inte har mat köper vi lyxprodukter som snittblommor odlade på mark i Afrika där spannmål kunnat växa, om det stämmer att en medeleuropé förbrukar fem gånger så mycket spannmål som en indier på grund av sina preferenser för köttkonsumtion, om det stämmer att vi försöker lösa miljöproblemen genom att odla biobränsle på jord som kan användas för livsmedelsproduktion, om det stämmer att rikare länder köper upp mark i Afrika för att odla mat till den egna befolkningen, ja, då är vi i den rikare delen av världen utsugare av den fattiga delen.
Och om vi ska räknas bland utsugarna så borde åtminstone vi som kallas kristna och försöker leva med Bibeln som rättesnöre reagera, engagera oss och bli indignerade för Bibeln är rätt tydlig då det gäller just utsugare.

Samtidigt är jag rädd att det snarare är andra frågor som engagerar. I listan på Dagen.se över de mest länkade artiklarna lyser artikelserien om hungern med sin frånvaro. Anar jag att det sväljs en och annan kamel ute i stugorna och silas myggor?
Jag har själv inte tillräckliga kunskaper om vad som kan göras för att lindra hungern i världen och det lilla jag tänker bidra med, att handla rättvisemärkt i större utsträckning, att äta lite mindre kött och mer viltfångad fisk och grönsaker och att skriva en och annan insändare räcker ju inte så långt.
Men jag tycker att det är dags att sätta världen på kartan i politiken och i våra medvetanden. Kanske kunde vi hjälpas åt, fram till valet nästa år att kräva av våra politiker att rätten till mat för alla kommer upp på dagordningen.
Fler artiklar från Debatt