15 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

EU hotar ideell verksamhet


Ideell second handverksamhet växer i Sverige. Intäkterna från försäljningen stoppas dock inte i privata fickor. Överskotten används till största delen i olika sociala projekt.
Hittills har försäljningen i Sverige varit momsbefriad, men nu vill EU-kommissionen momsbelägga densamma. De menar att Sverige inte följer EG:s momsdirektiv om konkurrens på lika villkor. En sådan momsbeläggning skulle på ett mycket negativt sätt drabba ideella hjälporganisationer hårt, bland annat Erikshjälpen, Gnosjö hjälper, SAM-hjälpen, Bra & Begagnat, Röda Korset (Mötesplats Kupan), Individuell Människohjälp och Myrorna.
I Sverige finns det många frivilligorganisationer som arbetar ideellt för andras väl. En verksamhet som är mycket viktig. Vi Broderskapare vill tänka internationellt och globalt. Vi bärs av Jesu ord om att "Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig". Att momsbelägga denna typ av verksamhet försvårar och hindrar solidariska handlingar till stöd för dem som på olika sätt har det svårt.
Kristna socialdemokrater i Jönköpings län, Broderskapsrörelsen, anser att denna fråga är viktig. Därför uppmanar vi regeringen att göra allt den kan för att förhindra att ideell second handverksamhet momsbeläggs.
Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar