09 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Beröm som långtradarchaufför, men inte som hemmamamma


Emelie Ljung skriver den 1 december om genus och jämställdhet. Hon talar om vikten av att jobba emot begränsningen av människors livsutrymmen. Jag har ett tips på ett område som verkligen behöver ses över.

Under mina år som långtradarchaufför fick jag mycket beröm för att jag vågat mig på ett mansdominerat yrke. De senaste snart 13 åren har jag varit hemmamamma och fött sex barn. Detta ses däremot inte med blida ögon av samhället. Man tycker att jag missunnar mina barn en pedagogisk uppväxt på dagis och att jag är en parasit på samhällskroppen eftersom jag inte yrkesarbetar.

Så i stället för att förbjuda flickor att leka med dockor och pojkar att leka med bilar på dagis, borde genusvetarna dra med sig feministfascisterna i en gemensam kamp för att höja statusen på det arbete som föräldrar uträttar när de själva tar hand om sina barn i hemmet och på så sätt ger dem en trygg uppväxt!

Emelie Ljung ställer också några frågor om kristen jämställdhet. Läs Galaterbrevet 3:28: "Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus."

Fler artiklar från Debatt