18 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Det behövs livsåskådningsprogram som hjälper - inte som "Existens"


Jag hade stora förväntningar när SVT:s program "Existens" den 10 december skulle behandla ämnet "Synd och skam", eftersom det är frågor som berör oss alla. Jag blev besviken och några frågor uppstod.

 Varför ansträngde sig redaktion inte för att ta reda på vad begreppet synd står för? Varför inte prata med en teolog som skulle kunna besvara frågan med Bibelns bild av begreppet synd och den kristna etikens grunder? I stället leddes programmet direkt in på ett terapeutiskt spår där två som "drabbats" av den så kallade "syndkatalogen", fick ge sin bild av den andliga miljö de växte upp i och som uppenbarligen skadat dem.

 Vad var syftet med programmet? "Existens" hade en gyllene chans att ge många svenskar, som brottas med dessa stora frågor, en ärlig och saklig analys. Nu lämnade de enbart spår av upprivna och sårade känslor. Programmet saknade en rörelseriktning och körde fast i gyttjepöl och kom aldrig upp.
Om syftet med programmet var att beskriva syndbegreppets förskjutning inom frikyrkan skulle detta ha sagts. Med seriös research om kan man exempelvis hitta avhandlingar av Björn Cedersjö ("Frikyrklig moralbildning", Örebro teologiska högskola) eller Ove Kennerberg ("Innanför eller utanför", Libris).

Jag menar att vi inte kan sopa frågorna kring den stränga församlingstukten inom frikyrkan, och särskilt pingströrelsen, under mattan. Men det är en egen fråga som ska behandlas utifrån sin egen utgångspunkt. Helt klart ser vi på detta i dag på ett annat sätt än våra föregångare några generationer tillbaka. Min uppfattning är att det inte är begreppet synd som har ändrats, utan sättet som vi behandlar människor på, och på den resan kan det diskuteras om vi har omdefinierat syndabegreppet.

Jag har ofta slagits av att "Existens" ofta präglas av stor vilsenhet i behandlingen av livsfrågorna. Det aktuella programmet om synd och skam spär med råge på den känslan. Livsfrågorna ligger nära nutidsmänniskan. Även om folk är ointresserade av kyrkan, är de mycket intresserade av de existentiella frågorna. Därför behövs livsåskådningsprogram som hjälper - inte stjälper.
Lars-Evert Jonsson,
Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar