08 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vi har samsyn om kärna och uppdrag i Gemensam framtid


Det finns de som inte riktigt förstår varför. Som tycker det verkar onödigt och dessutom, onödigt dyrt. Till dem hör inte Håkan Arenius, ledarskribent i Dagen. I sin ledare i torsdags är han helt klar över att Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan arbetar för en ny, gemensam kyrka - för världens skull.

Arenius menar att "dagens teologiska knäckfrågor borde lösas med insikten att Kristi kyrka måste orka med en grundläggande enhet, med värme och respekt, trots betydande oliksyn, om hon ska bli ett vittnesbörd för världen".

Det låter nästan som om Arenius hade funnits med under de två dagar förra veckan, när Styrgruppen för "Gemensam framtid" (som består av missionsföreståndare/biskop samt de tre missions/kyrkostyrelsernas ordföranden) möttes till visions- och gemenskapsdagar. För det var precis detta dagarna handlade om: Värme och respekt med fokus på det som är kyrkans innersta kärna och uppdrag. Om detta råder fullständig samsyn. Det är på den grunden vi bygger.


Projektet att bilda en ny, gemensam kyrka går under arbetsnamnet "Gemensam framtid". Detta är ett projekt som skriver kyrkohistoria. Det är stort, det är svårt, det är oprövat. Då och då stöter vi på oväntade trösklar. Men - hittills har visionen burit oss: En kyrka utmanad av Jesus och samtiden

med djup och identitet i Jesus Kristus

öppen och varm

i gemenskap och mångfald

genom bön och tjänst för världen


Vi ber att en kyrka som bärs av den visionen ska bli verklig. Men vi konstaterar att vägen dit inte är käpprak. I förberedelserna snavar vi över precis de frågor Arenius nämner:

Vågar vi lämna det gamla? Vågar vi gå på obrutna stigar och bli det vi vill vara, en kyrka som är relevant i 2000-talet och som är ett livsalternativ för den som söker Gud och en kristen gemenskap?

Detta har fem arbetsgrupper samtalat, diskuterat och skrivit rapport om. Har de vågat tillräckligt?


Rapporterna är inspel i det remissarbete som nu pågår. Samtalsdagar över hela landet, löpande kontakter med församlingar och enskilda och, framför allt, de hundratals remissvar som väntas in när remisstiden går ut den 15 oktober - allt det ligger till grund för beslutet om en ny kyrka som ska fattas i maj 2011.

Exakt hur den kyrkan kommer att se ut - det vet vi inte idag. Vi är mitt uppe i resan som för oss dit. Vad ska den nya kyrkan heta? Vem kan bli medlem? Dopet? Var ska kyrkokansliet bo? Vad ska den nya kyrkan äga och vilka kyrkor och organisationer ute i världen ska vi samarbeta med?

Som sagt - vi vet inte riktigt än. Men allt det där ligger på bordet och nu ska församlingarna säga sitt.

Det vi vet betydligt mer om är kärnan, det som förenar, tron på Jesus Kristus.

Och om uppdraget - att spegla och leva Kristus i världen så att människor kan tro. Och det är på den vetskapen vi bygger vidare mot en ny, gemensam kyrka år 2012.

Fler artiklar från Debatt