07 maj 2021

En tidning på kristen grund



Debatt

Ellels bild av demonisering måste nyanseras


Representanten för Ellel Ministries i Sverige, Göran Andersson, svarade den 31 mars på mitt inlägg den 24 mars att Bibeln inte ger oss en detaljerad lära om demoner. Det kan vi nog alla hålla med om. Men om orsaken är, enligt Andersson, att det "var ointressant för både Jesus och lärjungarna" måste man fråga sig varför Ellel Ministries grundare Peter Horrobin har ett så detaljerat intresse för demoner. Han systematiserar sina tankar utifrån upplevelser och erfarenheter - så som han tolkar dem. Av detta följer sedan det ena påståendet efter det andra, vilket leder till en mycket detaljerad lära om demoner. Han säger inte bara "vi har funnit att ..." utan även "Det är ett faktum att ..." Dogm är lika med lärosats, regel, tes, fastslagen sanning.
När vi då inte kan gå till Bibeln och pröva påståendena borde vi väl i allra högsta grad kunna få ställa frågor utan att bli beskylld för att attackera och vara mot Guds verk. Jag har nämligen fått sådana beskyllningar av Ellelanhängare efter att jag skrev mitt inlägg. Det gör mig verkligen bekymrad och får varningsklockor att ringa.

Jag nämnde tio av många högst märkliga påståenden som Horrobin skriver i sin bok "Healing through Deliverance, volym II". Exemplet att ett oönskat barn riskerar att bli demoniserat redan vid befruktningen i mammas mage fick, vad jag fått höra, många att höja på ögonbrynen.
Ska vi då bara svälja vad som sägs utan vidare eftertanke? Som när Peter Horrobin skriver att när vi sover så kommer vi in i det undermedvetna och under dessa nattliga timmar har vi inte kontroll över allt som händer i vårt sinne. Det är därför viktigt för oss kristna att, innan vi somnar, be Herren bevara våra sinnen och beskydda oss från den ondes attacker. Bönen Fader Vår är speciellt lämplig. Ibland är mardrömmar orsakade av demoner hos mamma och pappa - demoner som sedan flyttat över till barnen. Eller när han tar upp att det är naturligt att sörja någon som avlidit och samtidigt påstår att om sorgen är lika stor efter tre månader så kan man misstänka att onda andar är i farten.
Peter Horrobins subjektiva upplevelser blir dogmatik för många, speciellt då så få vågar pröva vad som sägs. Han varnar i volym I av ovannämnda bok att " de som sätter sig upp mot denna befrielsetjänst behöver fundera över om det inte i deras inre finns någon gömd ande som är orsaken till oppositionen".

Jag ansluter mig gärna till C S Lewis syn om två diken när det gäller talet om andar:
Att se demoner i varje buske eller att inte tro att demoner finns. Båda gör lika mycket skada.
Vi behöver mer god och djupare själavård. Här kan Ellel tillföra viktiga bitar men då måste deras bild av demonisering nyanseras.
Fler artiklar från Debatt