15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Bibelkritik måste vara ärlig om den ska respekteras


Tommy Wasserman hävdade den 30 juni att jag representerar en ytlig form av apologetik.

Jag kan hålla med honom om att det finns många brister i min kunskap, men det som förvånar mig är att Tommy Wasserman med sin doktorstitel undanhåller sanningen om de textsammanhang vi nu diskuterar angående hur Jesu död gick till.


Bland de forskare som har språklig förmåga och utbildning för att studera Nya testamentets grundtext pågår sedan många år en konflikt om hur man ska bedöma de två kopior som kallas "Sinaiticus" och "Vaticanus" i motsats till äldre handskrifter som främst varit grundtexten när Bibeln översatts till exempelvis "King James", eller de språkområden som fått evangeliet översatt i samband med att människor kommit till tro på Jesus som Frälsare och Herre.

Problemet med "Sinaiticus" och "Vaticanus" är att viktiga delar av Nya testamentet inte ens finns med som textsammanhang. De som har förmåga och utbildning att läsa sådant arkeologiskt material har konstaterat att det gjorts många egendomliga ändringar och tillägg i relation till olika bibeltexter.


Enligt de uppgifter jag fått ta del av motsäger sig dessutom "Sinaiticus" och "Vaticanus" vid omkring tre tusen tillfällen med anteckningar som medverkat till osäkerhet om innebörden och ordens syften. Den kopia som hittades i Vatikanen saknar de texter som givits i Första Moseboken 1:1-46; Psalmerna 106-138, delar av evangelierna och dessutom finns inte breven till Timotheus och Titus med i dessa manuskript. På ett jämförbart sätt har den sammanställning som gjorts i det material som kallas Sinaiticus utlämnat avgörande bibelsammanhang i Nya testamentet och kan därför inte anses vara trovärdig som grundtext för bibeltroende kristna.

De som nu lyfter fram "Sinaiticus" som pålitlig, tillhör den grupp teologer som i vår tid strävar efter att hitta kritiska möjligheter för att omvärdera Bibelns budskap. Här skiljer sig den internationella väckelsekristendomens bibeltro från den akademiska teologi som vuxit fram i Europas döende kyrkosammanhang. Det var därför jag protesterade mot idén om att ifrågasätta Kristi kors och i konflikt med aposteln Johannes vilja beskriva det som hände när Jesus dog, med en annan ytligt hopsnickrad berättelse.

Bibelkritik måste vara ärlig och saklig om den ska respekteras!

Fler artiklar från Debatt