15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

En fråga om liv eller död

Allt talar för att Sverige måste följa Europadomstolens uppmaning att stoppa avvisningarna av kristna irakier. Situationen för dem är katastrofal.


Det har blivit en del av vår vardag att höra talas om det besinningslösa våld som riktas mot de kristna i Irak. Konfiskering av egendom, fördrivning från hus och hem, systematiska förföljelser, kidnappningar, våldtäkter och mord har blivit de kristna irakiernas vardag, dag efter dag, år efter år. Sedan förra året har våldet tilltagit enormt, vilket har medfört att tusentals människor flytt Irak. Då bombades flera kyrkor, bostadsområden för de kristna ödelades och tiotusentals kristna begav sig på flykt för att söka efter en stabilare tillvaro för sig själva och för sina barn.

För 10 dagar sedan angreps ytterligare en kyrka i Bagdad, 58 personer dödades och 67 personer skadades. Idag (10/11) rapporterar internationella medier om en serie nya attacker riktade mot den kristna minoriteten. 14 bomber riktade mot kyrkor och hem till kristna familjer uppges ha detonerat runt om i Bagdad. Uppgifterna kring dåden är ännu knapphändiga men minst fyra person personer uppges ha dödats och minst 26 skadats.


Europadomstolen har i ett brev daterat den 22 oktober till ett antal länder, däribland Sverige, meddelat att man kommer att tillfälligt stoppa alla avvisningar till Irak för de irakier som överklagar sina fall till Europadomstolen.

Svensk press uppger att det om en vecka kommer att verkställas ännu fler utvisningar. Då ska enligt uppgift ett flygplan med destination Bagdad lyfta.

Ombord kommer det att finnas människor från Irak som fått avslag på sina asylansökningar i Sverige, Norge och Storbritannien.


Så måste det inte gå till. Nederländerna har nyligen fattat det kloka beslutet att följa uppmaningen från Europadomstolen och har tagit beslut att tillfälligt stoppa alla avvisningar till Irak.

För mig är det alldeles uppenbart att säkerhetsläget för den kristna minoriteten i Irak motiverar ett omedelbart stopp för alla avvisningar till Irak.

Den svenska saktfärdigheten med att komma till denna insikt är ärligt talat upprörande. Det vore direkt ovärdigt att fortsätta med att verkställa avvisningar av kristna irakier i strid mot den verklighet som råder i landet.

Dessutom strider det mot vädjandet från Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Svenska politiker kan inte gömma sig bakom migrationsdomstolarna eller ange förbud mot ministerstyre som skäl för sitt agerande. Alla som har ett politiskt uppdrag är satta att agera och det är det jag förväntar mig nu av Tobias Billström och hans kolleger i den svenska regeringen.


Historien talar sitt tydliga språk. I det landområde som Bibeln kallar "tvåflodslandet" mellan Eufrat och Tigris, dagens Irak, levde de allra första kristna.

Bara för några år sedan uppgick de till nästan en miljon människor och betecknas som kaldeér, syrianer och assyrier. Deras språk, arameiska, är det äldsta talade språket i regionen. I dag är de nästan utrotade, utsatta för en etnisk och religiös rensning.

Världen talar tyst om detta. Och lika tyst talar man om det faktum att dessa kristna som utgör den mest välutbildade befolkningsgruppen i landet.

När de nu lämnar Irak så lämnar de också ett tomrum, inte bara religiöst och kulturellt, utan även intellektuellt, ett slags "brain drain" av sällan skådat slag.


Det politiska intresset för Mellanöstern nonchalerar kristna irakiernas utsatthet. När hörde vi talas om att kristna i hög utsträckning förhindrades att delta i valet i januari eller när hörde vi världens ledare tala om nödvändigheten att stötta de etniska och religiösa minoriteterna i Irak?

I stället tycks man ensidigt fokusera på konflikten mellan Israel och Palestina och lämnar demokratiutvecklingen och de etniska och religiösa grupperna i Irak åt sitt öde.

Nu är situationen katastrofal. Kraftfullt stöd måste till och det är bråttom. Nu måste alla agera. Snart är Irak tömt på sin kristna ursprungsbefolkning. Häromdagen vädjade Iraks kristna biskopar om världens stöd.


Det bästa den svenska regeringen kan göra är att omedelbart följa Europadomstolen och ta beslutet att avbryta alla avvisningar av kristna till Irak. Allt annat är djupt inhumant och vittnar om en betydande religionsinkompetens. I ljuset av det våld som riktas mot Iraks kristna är detta det enda rimliga.

Även sekulariserade svenskar måste förstå att i Irak kan det för den enskilde vara så att just det faktum att man är kristen innebär skillnaden mellan död och liv.

Fler artiklar från Debatt