18 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Jesus hade en gudamänsklig natur


Jag instämmer i det mesta av det Sven Degerfeldt framförde i Dagen 1 december angående Messianska föreningens avvisande av den heliga treenigheten. Dock vill jag framföra några synpunkter och förtydliganden.

Jesus Kristus, sonen, ordet, är evig. Han föddes av fadern före all tid, och av jungfru Maria i köttet för 2000 år sedan. Efter jungfru Marias bebådelse kan vi inte längre tala om två naturer hos Kristus, utan om en gudamänsklig natur. "Det inkarnerade Ordets natur", enligt kyrkofadern Kyrillos av Alexandria.

Vid döden på korset skiljdes Kristus mänskliga kropp från hans mänskliga själ, men hans gudomlighet var förenad med dem båda. Genom att Guds väsen inte kan dö, blev djävulen övermannad vilket också manifesterades i Kristi uppståndelse.

För att förstå hur Kristi gudomlighet och mänsklighet förenades behöver vi förstå hans ödmjukhet. Om inte Kristus hade dolt sin gudomlighet för sina fiender hade han aldrig blivit korsfäst, och inte heller kunnat vara vår frälsare och återlösare.

Fler artiklar från Debatt