08 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Svar till Aila Annala: Det är gömda flyktingar du ser tigga på gatan


"Jag vågar inte ens gå i närheten av ett sjukhus av rädsla för att bli gripen. Det första personalen på sjukhuset frågar efter är ett personnummer - om man inte har något ställer de en massa frågor." Citatet kommer från en 28-årig gömd flykting, och står att finna i en utredning organisationen Läkare utan gränser publicerade 2005. Orden vittnar om hur svenska myndigheter klämmer människor i sina system och försätter redan utsatta människor i än mer desperata situationer än de redan är. Möjlighet att röra sig fritt och rätt till hälsa och välbefinnande är enligt FN mänskliga rättigheter, och trots detta låter vi svensk lag krossa människor och försätta dem i förtvivlade livssituationer.

Enligt den Internationella migrationsorganisationen IOM beskrevs var 35:e människa runt om i världen som en internationell migrant 2004. Enligt FN fanns det över 40 miljoner människor på flykt i världen 2009. Samma år fick 1824 personer stanna i Sverige med Genévekonventionen som utgångspunkt. Adderar man där till "övriga skyddsbehövande" och människor som får stanna på grund av "synnerligen ömmande omständigheter" blir siffran drygt niotusen. Alltså fick inte ens tiotusen människor, flyende från tortyr, förföljelse och väpnade konflikter, stanna i Sverige förra året.


De människor du ser tiggande på gator är inte osannolikt gömda flyktingar. Människor som fått avslag på sina asylsökningar, men ändå inte kan återvända dit de kommit från. Människor som av den svenska staten förklarats vara brottslingar, för att de försöker ge sig själva och sina barn ett bättre liv.

Människor väljer inte att bo i Sverige utan uppehållstillstånd utan anledning. Den svenska flyktingpolitiken har, tvärtemot vad folk tror, inte blivit snällare. Sverige är därtill det land som dömts flest gånger av FN:s kommission mot tortyr. Vi i Liberala ungdomsförbundet gör vad vi kan för att opinionsbilda och påverka makthavare för att få ett mer humant samhälle. Men vi stannar inte vid prat, utan handlar också. Genom Liberala flyktingfonden samlar vi in och fördelar pengar till dem som bäst behöver det. Till dem som förlorat allt, ofta även det sista som sägs överge människan - hoppet.

Fler artiklar från Debatt