14 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

I Moderaternas Sveriges tvingas sjuka söka jobb som inte finns


Vad som döljer sig bakom Moderaternas "arbetslinje" är vår egen omänsklighet. Sedan 2006 har den borgerliga regeringen gjort livet svårare för arbetslösa och sjuka då dessa människor tvingas söka efter jobb som inte finns. Det är svårt för långtidsarbetslösa och sjuka människor att få jobb på en arbetsmarknad där till och med högutbildade människor inte kan få jobb. Det är svårt för långtidsarbetslösa och sjuka att få jobb när arbetslösheten i Sverige ligger på åtta procent och där nästan var tredje ungdom i Sverige är arbetslös. Att Moderaterna ändå under dessa omständigheter försämrat A-kassan och tvingat sjuka människor att leta efter jobb visar bara hur omänsklig deras människosyn är. Moderaterna visste att sjuka och långtidsarbetslösa samt många ungdomar skulle råka illa ut, på en arbetsmarknad, där det är svårt att anställas, men ändå drev de igenom sin politik. Det är omänsklighet.

Men vi medborgare bär också på ett ansvar. Trots att många har protesterat, demonstrerat och röstat emot de borgerliga partierna så har en stor minoritet valt att låta denna omänsklighet fortsätta. Människor har valt att gå med på att vi ska leva i ett samhälle där de svaga ska trakasseras, genom att man inför olika sorters sanktioner mot dem, medan de starka ska belönas genom skattesänkningar. Människor har valt att ignorera det faktum att den borgerliga regeringen försämrat välfärden samtidigt som arbetslösheten är fortfarande hög. Den borgerliga regeringens politik har endast bestått av skattesänkningar. Reinfeldts regering har kalkylerat att de flesta människor är egoistiska och de kommer ignorera nedmonteringen av välfärden så länge de får skattesänkningar. Reinfeldts politik baseras på att fler än honom är omänskliga.


Det är medlidande, solidaritet och kärlek för din nästa som är grunden för regeringsskifte 2014.

Om vi tror på tanken att de som har det bra ska hjälpa människor som har det lite sämre så försvinner stödet för den borgerliga politiken. Om vi tror på tanken att människor som har en svacka i livet inte ska behöva svälta eller förlora sina hem, då försvinner stödet för den borgerliga regeringen. Om vi tror att vi tillsammans, genom att hjälpa varandra, kan skapa ett bättre samhälle, så finns det inget stöd för Fredrik Reinfeldts politik.

Så fort vi avvisar egoismen och omänskligheten och omfamnar solidariteten så faller den borgerliga alliansen. Det största hotet mot en borgerlig valseger 2014 vore om folk vågade drömma om en bättre värld bortom skattesänkningar och Rut-avdrag.

Fler artiklar från Debatt