15 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Terroristens gärningar dömer honom


När Dagen den 17 augusti hade webbfrågan "Anser du att Breivik är en kristen terrorist?", följde Dagen trenden att låta läsekretsen tycka till om saken - som om vi skulle kunna få fram ett "majoritetsbeslut" om huruvida Anders Behring Breivik, den ondskefulle nynazistiske massmördaren i Norge, är kristen eller inte.


Men det kan aldrig vara en personlig åsikt som avgör om en människa tillhör en viss religion eller inte. Det måste vara urkunderna, de heliga skrifterna, som talar om detta för oss. Det fick jag lära mig i religionshistoria på gymnasiet. Hur ska man annars hålla isär de olika religionerna? Det måste vara de "skriftlärda" inom respektive religion, som bedömer vem som är jude, kristen, muslim eller hindu - överrabbiner, biskopar, präster eller bibellärare, imamer eller hinduiska lärde.


Sedan kan en enskild människa förvisso vara anhängare av den kristna kulturen, den judiska kulturen eller den muslimska kulturen. Men att då hävda att man är kristen, jude eller muslim är inte samma sak. Den norske massmördaren säger i sitt manifest att han "tror på kristendomen som en kulturell, social, identitets och moralisk plattform". Men det gör honom inte till kristen. Terroristens markering visar inte främst på en tillhörighet till kristendomen, utan ett avståndstagande från andra religioner, främst islam. Men att vara muslimhatare innebär inte att man är kristen.

Vi finner inte svaret på frågan om Breivik är kristen eller inte, genom att fingranska hans omfattande manifest. Nej, den ödesdigra fredagen den 22 juli visade massmördaren i Norge genom sina illgärningar att han tog avstånd från kristen tro. Han till och med hånlog, när han mördade de oskyldiga ungdomarna på ön Utøya. Terroristens gärningar dömer honom. Ännu har han inte visat någon som helst ånger över sina dåd, inte känt behov av att be om förlåtelse för sina synder.

För mig är det omöjligt att beteckna honom som kristen! Bibeln säger i budorden "Du skall inte dräpa!" (2 Moseboken 20:13, Matteus 5: 21-22), ett budord som gäller för både judar och kristna. I Nya testamentet står det: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem" (Matteus 7:12). Den gyllene regeln är en nyckelvers i Bibeln.

Jag instämmer med fredsprästen Elisabeth Gerle som skrev i Dagen den 10 augusti: "Att i Jesu namn odla hat mot den Andre är väsensfrämmande för kristendomen, vars innersta handlar om kärlek."


Dagen citerar den 17 augusti en bloggare som skrev att "det är uppenbart att kristna begår mord och övergrepp". Javisst, tyvärr. Men mördandet diskvalificerar dem som kristna. De har ju syndat. Men om mördaren söker Gud och ber om förlåtelse, kan han räknas som kristen igen. Fråga Annika Östberg, som avtjänade 28 år i fängelse. Hon sökte Gud, bad om förlåtelse - och fick förlåtelse. Det är en avgrundsdjup skillnad mellan Breiviks och Östbergs agerande efter dåden.

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar