27 juli 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Biskopsämbete saknar stöd - Kristus är klippan

Svaret på det problemet måste vara något annat än ett nytt biskopsämbete.

Metodistkyrkan är den enda frikyrka i Sverige som haft ett biskopsämbete där församlingarna helt eller delvis styrs uppifrån. Nu har den gått upp i ?Gemensam framtid" och där har man inget sådant ämbete.

En tidigare missionsföreståndare i Baptistsamfundet, Erik Rudén, sa en gång: "En del tror att jag är baptisternas påve, men så är det ju inte." Nej, det kunde ju inte vara så eftersom baptistförsamlingarna var självständiga, över vilka samfundet inte hade någon beslutanderätt.

Med bakgrund både från metodist- och baptistsammanhang kan jag konstatera att båda gått kräftgång under flera decennier. Biskopskyrka eller inte tycks i det avseendet inte haft någon som helst betydelse. Den stora tillbakagången beror på andra faktorer än ledningsstrukturer.

Att flertalet frikyrkosamfund inte har velat ha en struktur som liknar den tidigare statskyrkans hänger väl också samman med minnen från en tid med konventikelplakat och begränsad religionsfrihet.

Självständiga lokalförsamlingar har ofta sina förebilder i den urkristna församlingen, beskriven i Nya testamentet. Där talas bara om ett lokalt ledarskap bestående av äldste = biskopar, i pluralis. Om pastorerna i våra lokalförsamlingar kallade sig biskopar, så vore det en korrekt biblisk term och den enda typ av biskop som NT känner till. Först senare kom titeln att reserveras för tjänster högre upp i en hierarki.

Det monarkiska episkopatet = församlingen styrs av en biskop, kommer först med Ignatius av Antiokia. Han utövade stark kontroll över församlingen och krävde allas underordnande. Vem han själv underordnade sig framgår inte, men vi vet ju att utvecklingen gick vidare mot en hierarkisk struktur.

Frikyrkor i allmänhet har inte velat vara med om en sådan utveckling därför att man ofta fått lida förföljelse från institutionaliserade kyrkor som sällan varit bärare av några större väckelser.

Det finns inget exempel i NT på att de övriga apostlarna ger Petrus någon särställning. Kristus är "klippan". 1 Kor 3:11 är han "grunden" och någon annan grund kan ingen lägga. I Ef 2:20 nämns också "apostlar och profeter" som tillhörande grunden, men ingen "biskop", varav följer att Paulus inte ger Petrus någon särställning.

"Klippan" kan inte vara både Kristus och Petrus. Petrus bekänner utifrån en uppenbarelse från Fadern vem Jesus är. På uppenbarelsen om att Kristus är "Klippan" bygger Han sin församling.

Menar vi att frikyrkan i Sverige befinner sig i kris så har Gud svaret på det problemet och det svaret måste vara något annat än ett nytt biskopsämbete.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt