09 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Bryt tystnaden om Jesu tillkommelse

Det hebreiska ordet Shalom sammanfattar visionen om en ny värld, skriver bibelläraren Björne Erixon.

Är det sant att förkunnelsen om Jesu tillkommelse mer eller mindre tystnat i många kyrkor? Många är nog benägna att uppfatta det så. Det finns säkert många olika orsaker till det. Många skrämdes eller blev skrämda av en viss typ av förkunnelse; är du redo? Man upptäckte kanske att föräldrar och syskon var borta. Hade Jesus kommit och jag blev lämnad kvar? Många bär på sår som behöver helas. Andra, från samma tidsepok, tog emot likande förkunnelse kanske mer som en uppfordran. Och "klarade sig". Och livet formades positivt av hoppet.

Ofta har människor pekat ut tiden, nu kommer Han! När det sen uteblev, låg cynism och ljumhet hotande nära. Ibland försnävades perspektivet betydligt, det gäller individens frälsning och knappt något mer.

Hur vänder vi trenden och hur bryter vi tystnaden? Några tankar att samtala vidare omkring. Låt oss först inse vår begränsade horisont. Vi kan öva oss i ödmjukhet inför olika tankemodeller som utprovats. Inta en sund prövande hållning inför alla spekulationer om tider och stunder. Vi kan i stället betona allvaret, ja, men framför allt behöver vi lyfta fram trösten först och främst.

Hoppet lyser starkt i Nya testamentets alla skrifter, uppbackade av Gamla testamentets profetiska ord. Vi kan fördjupa det kristna hoppet och därmed vidga perspektivet. Vi kan fördjupa studiet av gudsrikets plan, som går genom hela Bibeln. Jesu tillkommelse innebär ju Guds rikes upprättande med en ny ordning. Nya himlar och en ny jord, står det. Vi kan bara ana vad det handlar om djupast inne. Det hoppet har redan fått sin startpunkt i Jesu död och uppståndelse. Vidare visar sig hoppet i den nya livsstilen genom den helige Ande. Gudsriket får vidare nedslag i människors omvändelse, i olika helanden och i kärlekens gärningar till medmänniskor.

Det hebreiska ordet Shalom sammanfattar visionen om en ny värld: goda relationer till Gud, mellan människor, till sig själv och till skapelsen. Inget mindre får vi nöja oss med. Vi kan börja gå vägen från förlägenhetens tystnad till ett samtal, en förkunnelse och ett liv i hoppets tecken. Det berör hela vårt liv, hela vår existens!

Vi kan visa hoppets livsstil mitt i vår egen vardag.

Björne Erixon, bibellärare

Fler artiklar från Debatt