09 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Politik och kristen tro bör gå hand i hand

Min förhoppning har ingenting med en frikyrklig slagsida att göra.

Med tidigare KD-intresse för abortfrågans skull följer jag givetvis partiets "utveckling". Just nu upplever jag svängarna intressanta men alltför tydligt oprofilerade. Det här med "kändisar" som metmaskar är väl ingenting som håller på lång sikt?

Lars Adaktusson är en duktig journalist och var en SVT-profil, som jag alltid lyssnade på, men med ett medlemskap sedan onsdagen den 20 februari kan han väl inte kandidera till EU-parlamentet? Är det inte klokt att först mogna som kristdemokrat? Och kanske på vissa punkter också som människa, för inte kan han beundras för den ”kovändningen” han gjorde i relation till Mats Odell.

Jag är troligen inte ensam om att känna det så och också tro, att det hastiga beslutet om Adaktussons "inhopp" är en följd av Göran Hägglunds planer på att förhindra Lennart Sacrédeus möjligheter. Det borde väl vara raka vägen för honom, om allt gammalt groll är förlåtet? Sacrédeus kommentarer till Adaktussons plötsliga engagemang visar oss en ödmjuk människa, som KD borde respektera och ge ökat förtroende. Jag känner inte Lennart Sacrédeus, men jag har fått den uppfattningen, att han är en kristen kristdemokrat, som vågar bekänna sin tro på Jesus Kristus. Sådana personer har KD behov av inför valet 2014. Kanske han kan överta partiledarskapet? I vår tid är jag övertygad om, att KD-toppen borde profilera sig mycket tydligt. KD-siffrorna har sjunkit efter det att abortfrågan har behandlats luddigt och KD som parti glidit in i de andra partierna.

Min förhoppning om ett profilerat kristet parti har ingenting med en frikyrklig slagsida att göra utan ett parti, som i sitt program framhåller, att det är omöjligt att arbeta politiskt, om man inte förstår, att det är meningslöst att inte låta politik och kristen tro gå hand i hand. Han, som har skapat universum och människan måste tillfrågas och vördas. Abortfrågan är den centralaste av alla frågor, om KD talar om människovärde och familjerna som celler för vårt samhällsliv. Jesus Kristus är en förebild för varje politiskt beslut i frågorna om omsorg, sjukvård och andra hjälpbehövande medmänniskors behov. I dessa fastetider borde Jesus Kristus få bli mycket central i alla beslut om den palliativa vården.

Jag tar risken att bli betraktad som "förvirrad". Jag vill ändå påstå, att det kommer att gå galet för KD i valet år 2014, om Guds gode Ande inte får vara med.

Birgitta Gustafsdotter

Fler artiklar från Debatt