06 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Maria är inte Guds moder

Enligt Nya testamentet är saken faktiskt ganska enkel: Gudomlig var Jesus från evighet, mänsklig blev han genom att födas av Jungfru Maria. Det skriver Stig Andreasson i replik till Anders Piltz.

Kan man inte tro på Jesu gudom utan att betrakta Maria som Guds Moder? Enligt Anders Piltz kan man inte det. "Maria är Guds Moder, annars är Jesus bara människa", skrev han nyligen i Dagen. Därmed påstår han också, att alla evangeliska kristna nödvändigtvis förkastar Jesu gudom eftersom de inte ser upp till Maria som Guds Moder. Ett drygt och häpnadsväckande påstående. Sanningen är lyckligtvis av en helt annan natur.

Både rättrogna katoliker och övertygade evangeliska kristna tror att Jesus var både Gud och människa i fullkomlig förening. Varifrån fick då Jesus sin gudomlighet? "Han fick" den aldrig vid något bestämt tillfälle i historien. Han ägde den givetvis från all evighet. Då han skulle komma ned till oss i människogestalt måste han som aposteln säger "födas av en kvinna". Var det den kvinnan som gav honom hans gudomlighet? Naturligtvis inte. Vid bebådelsen sa ängeln till Maria: "Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son". Jesu fullkomlighet och helighet var alltså en följd av den helige Andes medverkan.

I Gamla testamentet har vi bland annat en vacker förebild till Jesus och Hans gudomlighet. Han heter Melkisedek och om honom står det: "Han står där utan far och utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut: han är lik Guds Son". Jesus är naturligtvis större än sin förebild. Men då vi talar om Jesu gudom kan vi alltså slå fast att han verkligen är allt detta som Melkisedek såg ut att vara. Som gudomsperson är Jesus utan far och utan mor och utan släktregister. Hans liv har varken början eller slut. Men talar vi om Jesu mänsklighet vet vi att han hade både släktregister och jordiska anor, även om vi givetvis vet att Josef inte var hans biologiske far.

Enligt Nya testamentet är saken faktiskt ganska enkel. Gudomlig var Jesus från evighet. Mänsklig blev han genom att födas av Jungfru Maria.

Därför skapar Piltz’ påstående en jättestor begreppsförvirring. Han ger rådet att respektera den historiska sanningen om kyrkohistorien. Jag skulle vilja ge ett annat råd: "Respektera den historiska sanningen i Nya testamentet!"

Stig Andreasson

Fler artiklar från Debatt