07 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Skulle Jesus inte lyssna på kättare?

Om man talar om klimatförändringar måste man kunna visa på vilka de är. Hittills har inga extrema väderhändelser legat utom normal variabilitet. Det skriver nätverket Klimatsans i sin slutreplik i debatten om miljöhotet.

Genmäle till Jacob Carlzon och Samuel Varg Thunberg den 21/11.

Vi tror som Carlzon att det inte finns någon motsättning mellan miljöengagemang och tro på evangeliet om Jesus.

Eftersom media ständigt varnat för klimathotet har det blivit den allmänna meningen, så vi förstår varför de två tror på det. Men som miljövänner har vi många fler faktorer att väga in. Med tanke på alla överdrivna miljölarm under de senaste 50 åren har vi lärt oss att kritiskt granska alla larm oberoende av vem som larmar. Klimathotet har tagit i anspråk enorma resurser, vilket förkväver möjligheterna att uppmärksamma och åtgärda andra allvarliga miljöproblem.

Carlzon efterlyser källor till våra uppgifter samtidigt som han själv i svepande ordalag hänvisar till tusentals forskare utan källhänvisning. De enda källor han anger är vänsteraktivistiska Greenpeace och världens mest alarmistiska institution: Potsdam Institutet. Hur trovärdigt är det?

Vår utgångspunkt är att se vad som faktiskt kan observeras och mätas.

Havsisen i Arktis är i snabb takt på väg till ett normalläge (1). Runt Antarktis är utbredningen nu den största på 50 år (2). I Alperna har det blivit kallare de senaste 30 åren (3). Inga tecken på alarmerande avsmältning alltså.

Havsnivåerna stiger med 0 - 2 mm per år, vilket började i mitten av 1800-talet och är en helt normal återhämtning efter Lilla Istiden för tvåhundra år sedan . Söderhavsöarna sjunker inte i havet. Korallerna växer i takt med havet så att öarna höjs. Många öar har blivit större.

Livet på jorden är helt beroende av syre, vatten och koldioxid. Utan koldioxid dör växtligheten. Då halten stigit med 0,1promille har motståndskraften mot torka ökat, vilket lett till krympande öknar (5) och ökad tillväxt. Världen har därför slagit skörderekord flera år i rad och år 2013 ger den hittills högsta skörden enligt FAO.

Klimatpanelen IPCC har själv konstaterat att ingen uppvärmning kunnat observeras de senaste 17 åren. Men IPCC och Potsdaminstitutet har förutsagt ständigt stigande temperatur baserat på sina datormodeller.

På sidan 505 av delrapporten WG I i IPCC:s egen rapport 2001 slås fast att klimatet är ett kaosartat system av många drivkrafter, vars inbördes relationer är dåligt eller helt okända. Dessa relationer måste därför antagas, det vill säga gissas. Under modellernas miljontals omräkningar förstoras sedan felen i gissningarna, så att resultatet blir meningslöst. Det bekräftas av de 17åren. Trots detta hävdar de att modellerna kan förutsäga klimatet om 100 år. Knappast trovärdigt!

Både Varg och Carlzon är påverkade av överdrivna rapporter i media. Mätdata ger en annan bild. Tyfonen Haiyan på Filippinerna var inte "historiens värsta". Enligt vädermyndigheten motsvarade vindstyrkorna kategori 4 som är näst högst. En värre orkan inträffade år 2006. De allvarliga följderna kan jämföras med orkanen Sandy, som bara var kategori 3. Men den drabbade världens mest bebyggda kust, New York. Haiyan drabbade ett område, där man inte haft råd att bygga ordentligt. De usla bostäderna motstod inte vinden. Fattigdomen var den främsta orsaken till skadornas omfattning. Haiyan kan inte skyllas på en global uppvärmning som inte inträffat. Den uppmätta energin i världens alla orkaner har faktiskt minskat till den lägsta nivån sedan 70-talet (6).

Om man talar om klimatförändringar måste man kunna visa på vilka de är. Hittills har inga extrema väderhändelser legat utom normal variabilitet. Den enda observerade klimatförändringen är att det blivit 0,74 grader varmare under 1900-talet, vilket varit gynnsamt för livet på jorden.

Vi tror att Jesus såg sin gärning som kritik av den allmänna meningen. Hans budskap blev så segerrikt att det blev den allmänna meningen. Det gick så långt att kyrkan blev en del av den etablerade makten. Under flera epoker förföljde den sanningssägare och gav dem nedsättande epitet som kättare. Då Varg och Carlzon använder förnedrande epitet som konspiratörer, förvillare, bedragare, förnekare och pseudovetenskapare faller de tillbaka till Medeltiden.

Vi är angelägna att kyrkan inte ännu en gång skall satsa fel. Vi är övertygade om att Jesus skulle ha lyssnat även på oss kättare och väntar oss att Antje Jackelén inte vill vara sämre. Vi ser fram emot ett besked från henne.

För Nätverket KLIMATSANS

Lars Bern, tekn dr, fd VD Miljöforskningsinstitutet IVL,

ledamot Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Sture Åström, civ.ing, nätverkets sekreterare

Fler artiklar från Debatt