06 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Svenska kyrkans tomma ord

Svenska Kyrkan har de senaste åren profilerat sig som "kyrkan med ett miljösamvete", inte minst under ärkebiskop Anders Wejryd. Frågan är dock om det inte bara är tom retorik.

Jag läste i tidningen Land om Elin Rydström (känd som Arla-Elin i reklam för mjölk), som driver ett ekologiskt lantbruk på Lovön nära Stockholm. Hon bedriver miljövänlig mjölkproduktion och grönsaksodling. Varje år besöks gården av 6 000 skolbarn, som på så sätt får lära sig hur det går till på ett jordbruk och hur mat producerad.

Gården arrenderar hon av Stockholms stift, det vill säga kyrkan. Som nu har gripits av girighet! De ställer allt hårdare ekonomiska krav på gården och har erbjudit Elin Rydström att köpa marken (50 hektar åkermark och 30 hektar betesmark) för 17 miljoner kronor – en omöjlighet för ett så litet ekologiskt jordbruk.

Så det verkar som att Svenska kyrkans miljöengagemang bara är tomma ord. När det kommer till praktisk handling så är det i slutändan pengarna som styr.

Patrik Öbrink

Fler artiklar från Debatt