13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Diakonia manipulerar undersökning

Nu måste alla andra partier möta SD på deras egen planhalva.

I Diakonias undersökning om riksdagspartiernas inställning till bistånd har man medvetet uteslutit Sverigedemokraterna från undersökningen på grund av "policybeslut".

Jag kan förstå att man kan göra det i många sammanhang där man inte vill att deras åsikter ska torgföras, men i detta fall, en undersökning bland riksdagspartierna, blir det ju helt fel eftersom resultatet inte speglar alla partiernas åsikter vilket kanske hade resulterat i en annan rubriksättning.

Jag tycker det är pinsamt att en biståndsorganisation med stort förtroende riggar en undersökning för att resultatet ska se bra ut.

Det är också signifikativt att Diakonia håller kvar vid sättet att marginalisera SD som användes allmänt före förra valet. Vi vet ju hur det gick.

Nu måste alla andra partier möta SD på deras egen planhalva och på sitt sätt ta hand om SD:s hjärtefrågor, annars lämnar vi öppet mål åt dem på valdagen.

Lars Hjelm

Fler artiklar från Debatt