Debatt

Och om ett homosexuellt par vill bli medlemmar?

Enligt en nyhetsartikel (Dagen 1/8) sa pingstledaren Pelle Hörnmark vid ett seminarium under Pridefestivalen i Stockholm att Pingstsamfundet bara viger man och kvinna. Hörnmark yttrade också, enligt artikeln, att sexualitet inte är en fråga när människor blir medlemmar, utan att det handlar om dopet och tron på Jesus Kristus. Ledorden är tolerans, respekt och kärlek.

Men vad händer om homosexuellt par redan är gifta när frågan ställs av dem om möjligt medlemskap i pingstförsamling? Och vad blir konsekvenserna i förlängningen om ett gift par av samma kön, kanske med egna barn, blir anslutna som medlemmar? Hur kommer förkunnelsen i en pingstförsamling att påverkas av detta? Hur blir situationen därmed i församlingens familjearbete, i dess barn- och ungdomsverksamhet – och så småningom även vid tillsättande av ledare?

Jag tycker mig känna igen det som nu sker från den utdragna frågan om dop och medlemskap inom Pingst. Då har det med emfas fastslagits att dop endast praktiseras utifrån personlig tro och genom nedsänkning. Något annat är inte aktuellt. Däremot kan en pingstförsamling ta emot personer som lever i sitt barndop som medlemmar. Men vilken plats och vilket erkännande får dessa medlemmar från början? Samtidigt, hur kommer det att bli i denna process med tiden?

Kan inte förstå annat än att pingstväckelsen/pingströrelsen genom tillblivelsen av Pingst FFS och Pingstsamfundet, nu är på väg att ändra lärouppfattningar på det ena området efter det andra. Visst går tåget mot en alltmer annorlunda bibelsyn gentemot tidigare? Tron på Bibeln som absolut sann och i alla stycken detsamma som Guds ord gäller knappast i den teologiska verkstad som på senare tid vuxit fram. För ärlighetens skull behöver detta erkännas.

Visst går tåget mot en alltmer annorlunda bibelsyn gentemot tidigare?

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig