18 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Nationellt självmord att lägga ner försvaret

Det operativa för- svaret kan förstås inte gå ut i massmedia med allt som sker av säkerhetstekniska orsaker.

Pontus Kjellström, lärare i Lund, har gett uttryck för sina åsikter avseende svenska försvaret i sin artikel (Dagen 22 oktober). Man blir mer än förvånad av att en högutbildad person kan ha en sådan naiv och osaklig inställning till en så viktig nationell fråga som ett svenskt försvar.

Sedan två–tre år tillbaka sker en i militära kretsar mycket känd, och därmed bekräftad, upprustning i Ryssland av mera konventionella trupper (marktrupper) med placering nedanför Murmansk och ned till de baltiska staterna. Detta är allmänna fakta som svenskt försvar känner väl till, och har sin grund i det att Baltikum blev fria från dåvarande Sovjetunionen.

Varför sker denna upprustning? Det är en fråga som är mer än berättigad. Strategin är med stor säkerhet densamma som Krim och östra Ukrania, med stor rysk befolkning, har upplevt. Militärstrategiskt skulle det vara en stor tillgång för Ryssland att behärska Östersjön för att med de sjöstridskrafter som framför allt finns grupperade i Kaliningradområdet komma ut via Östersjön till Atlanten, bland annat. De baltiska Natoländena är en vagel i det ryska ögat. Må Gud bevara de länderna och för övrigt oss i övriga Norden. Att lägga ner det svenska försvaret skulle vara detsamma som ett nationellt självmord och spela despoten Putin helt i händerna.

"Propagandan" i media, som Pontus Kjellström påstår utförs och därefter raljerar med som endast ett sätt att få mera kredit för större försvarsanslag, faller på sin egen orimlighet. Det operativa försvaret kan förstås inte gå ut i massmedia med allt som sker av säkerhetstekniska orsaker. Med andra ord orsakas detta av massmedia och inte av försvaret, vilket en person med den professionen mer än väl borde inse.

Tack Gode Gud för att inte någon universitetslärare som du, Pontus Kjellström, finns i vår försvarsledning, det skulle få ödesdigra konsekvenser för Sveriges och Nordens (än så länge) fredliga tillvaro. Avseende hot mot Sverige förekommer det enligt HQ (Högkvarteret) och Säpo ett tilltagande spionage som inte kan kommenteras i Dagen, Expressen, Aftonbladet eller i massmedia över huvud taget. Bevara vårt svenska försvar för Guds och svenskarnas skull.

Vi får tycka och tänka vad vi vill, men det borde vara med en mera saklig bakgrund än vad du har redovisat i din artikel. Vakna Pontus Kjellström!

Anders Berg, St Mellösa, före detta regementsofficer

Fler artiklar från Debatt