Debatt

380 pastorer: Flyktingpolitiken är inte för generös

Sverige­demokratiska retoriken kan låta fin, med hänvisningar till kristen historia och kultur. Men det är viktigt för oss kristna att se igenom och bakom den ytan. Den människosyn som präglar SD är allt annat än kristen. Det skriver drygt 380 representanter för svensk frikyrklighet i en debattartikel i Dagen.

Sverigedemokraternas valframgång i senaste valet och d­eras ambition att göra invandringen till en huvudfråga i ett nyval gör oss mycket bekymrade. Många myter och förenklingar om invandringen sprids i dag via främlingsfientliga hemsidor. Invandringen och invandrare lyfts fram som en viktig orsak till ett antal svenska problem, som ökad arbetslöshet, ökad kriminalitet, ökad islamisering och ökad ghettoisering av vissa områden i våra större städer, med mera. Sorgligt nog så har dessa tankar även fått ett fäste ibland kristna.

På vissa områden kan den sverige­demokratiska retoriken låta fin, med hänvisningar till kristen historia och kultur. Men det är viktigt för oss kristna att se igenom och bakom den ytan. Det är ställt utom allt tvivel att den människosyn som präglar SD är allt annat än kristen.

I enskilda värderings­frågor kan man tyckas ha en vettig p­olitik, men när man ser på vad som är den röda tråden och vad som präglar och genomsyrar deras människo­syn och deras politiska förslag, så borde det vara uppenbart för var och en att de står oerhört långt från Jesu ord: ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig, jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig” (Matt 25: 35–36). Detta är riktmärket för oss kristna, både för hur vi lever som församlingar och för hur vi vill påverka politiken.

Dagens ledarkommentar: Kristna har ansvar stå i frontlinjen

Vi anser att talet om mass­invandring är en myt som Sverige­demokraterna sprider. Under 2013 var, enligt Migrationsverkets egen officiella s­tatistik, den totala invandringen till Sverige 116 600 personer. Den största gruppen var antingen adoptivbarn, hemvändande svenskar eller personer som kommit hit genom den fria rörlighet vi har inom EU för att studera eller arbeta. Endast en dryg tredjedel av totala invandringen var flyktingar inklusive anhöriga till dem, totalt 40 000 personer. Den största delen av så kallad invandring till Sverige är naturlig migration som sker runt om i världen, även svenskar flyttar till andra länder för att arbeta, studera eller på grund av giftermål.

Det är riktigt att antalet asylsökande har ökat kraftigt i år, framför allt beroende på en snabb ökning av asylsökande från Syrien, 29 000 hittills i år. Man bör dock komma ihåg att 4–5 miljoner är på flykt från S­yrien så det är bara en bråkdel av dessa som kommer till Sverige. Flyktinginvandringen på 40 000 bör ställas i relation till utvandringen från Sverige som är cirka 50 000 per år. Under s­enare år har närmare hälften av alla asylsökande fått uppehållstillstånd.

Många av dem som kommer till Sverige som flyktingar är a­ntingen muslimer eller kristna. Flertalet av dessa flyr ifrån miljöer där islamistiska grupper utövar våld för att driva igenom sin tolkning av Islam. Vi begår ett stort misstag om vi säger att dessa islamistiska grupper visar på islams sanna natur. Det är ett lika stort misstag som att säga att korstågen under medeltiden visar på den kristna trons sanna natur. Flyktingar som kommer hit vill leva ett liv i fred och trygghet.

Att ta emot flyktingar handlar om ett etiskt vägval, att ett samhälle visar öppenhet och barmhärtighet mot utsatta människor. Det finns plats för fler i Sverige och vi kan förbättra vår migrationspolitik, bland annat genom att skapa bättre förutsättningar för nyanlända att snabbt komma in på den svenska arbetsmarknaden. Eftersom flyktingar på sikt i stor utsträckning integreras på arbetsmarknaden är det fel att bara kalla flyktinginvandringen för en kostnad. Sanningen är att vissa sektorer i Sverige är i dag beroende av invandrares arbetsinsatser.

Vi tycker inte alls att Sverige tillämpar en för generös flyktingpolitik. Det har utkämpats många kamper mot myndigheterna för att övertyga dem om att konverterade muslimer ska få stanna i Sverige.

Vi bör som kristna och som kyrkor vara goda föredömen och aktivt hjälpa flyktingar, verka för integration med mera. Detta kan vi göra på många sätt som kyrkor, vi kan ordna språkundervisning, vi kan hjälpa till med myndighetskontakter, vi kan använda kyrkor och kyrktomter för övernattning, vi kan dela ut mat, vi kan hjälpa till och starta företag som kan anställa flyktingar med mera. Vi gläds åt alla initiativ som tagits av kristna församlingar för att hjälpa både flyktingar och EU-migranter.

Att hjälpa människor i närområden har vi kyrkor ägnat oss åt i alla tider, men det utesluter inte att ha en generös flyktingpolitik på hemmaplan. Även Sverige kan bli ett närområde om Ryssland får större maktambitioner. Om vi då vill och kan ta emot många fler flyktingar än i dag, varför kan vi då inte ta emot mera långväga flyktingar i dag?

Vi behöver vara en opinionsbildande röst i samhället för att värna om generositet och tolerans. Att hjälpa människor på flykt är bland det viktigaste vi kan göra.

I en valrörelse där invandring och flyktingar av vissa krafter bara kommer att framställas som ett stort problem, där ska vi höja rösten i protest.

Texten formulerad av:

Stefan Swärd, Elimkyrkan Stockholm, Evangeliska frikyrkan/Equmenia­kyrkan och Sven-Gunnar Hultman, Gävle, Pingst­rörelsen.

Undertecknas av:

Pingströrelsen:

Allan Ekstedt, Eskilstuna

Anders Ahlenius, Värnamo

Anders Ekstedt, Linköping

Anders Jansson, Näsviken

Andreas Nielsen, Stockholm

Andreas Wessman, Malmö

Bernt Broberg, Motala

Chatrine Carlson, Jönköping

Christian Kastö, Borås

Daniel Alm, Västerås

David Johansson, Sandviken

David Sundström, Luleå

David Vindlycke, Mariestad

Elias Berg, Älvängen

Emil Gillsberg, Mora

GertOve Liw, Hudiksvall

Görgen Hellman, Vetlanda

Hans-Erik Bylund, Botkyrka

Henrik Demetriades, Norrköping

Håkan Nordlund, Bollnäs

Ingrid Andersson, Österfärnebo

Joakim Appelgren, Gävle

Johannes Magnusson, Göteborg

Jörgen Fahlstedt, Lycksele

Kjell Eriksson, Delsbo

Krister Hultberg, Lund

Kurt Enström, Ljusdal

Magnus Edforss, Mariestad

Malin B Murphy, Gävle

Manuel Henriquez, Solna

Marcus Sönnerbrandt, Linköping

Marica Reid, Sollentuna

Mattias Edlund, Växjö

Mattias Sennehed, Malmö

Mia Lindgren, Edsbyn

Niclas Forsberg, Östersund

Niclas Nilsson, Mörlunda

Niclas Wiktorell, Nässjö

Ola Olofsson, Varberg

Patrick Larsson, Avesta

Paul Orlenius, Stockholm

Pelle Hörnmark, Föreståndare för Pingst fria församlingar i samverkan

Per Hammarström, Härnösand

Peter Lewin, Göteborg

Pumba Johansson, Mölndal

Pär Haglund, Alfta

Robert Bergström, Malmköping

Rolf Gard, Tranås

Samuel Hector, Stockholm

Samuel Jonsson, Tyresö

Samuel Rönnbrink, Ärla

Samuel Wennstig, Bollnäs

Sebastian Tarkiainen, Överhörnäs

Stanley Karlman, Karlshamn

Stefan Beimark, Örnsköldsvik

Stefan Claar, Norrköping

Stefan Rizell, Lerum

Stig Bomberhult, Växjö

Sven Bengtsson, Skövde

Sören Eskilsson, Stockholm

Sören Perder, Örebro

Thomas Henning, Falköping

Tigleth Malkey, Södertälje

Tomas Höglund, Borlänge

Tomas Jonsson, Falköping

Tommy Sandqvist, Sundsvall

Ulf Sundkvist, Karlskrona

Evangeliska frikyrkan:

Alexander Bervebrink, Malmbäck

Alfred Nygren, Vargön

Andreas Tofters, Sala

Anna Enberg, Ljungsbro

Annika Karlsson, Tingsryd

Anton Fagerstedt, Östra ryd

Anton Johnsson, Finnerödja

Bengt Freed, Borensberg Godegård

Bengt Sjöberg, Filipstad-Hällefors

Boris Nilsson, Ljungby

Carl Lindahl, Örnsköldsvik

Carl-Johan Hultman, Rumskulla

Charlotta Aginger, Skärholmen

Christer Roshamn, Motala

Claes Rangsjö, Skara

Conny Thordsson, Tingsryd

Daniel Klemetz, Tuve

Daniel Lindqvist, Uppsala

Daniel Norburg, Missionsdirektor Evangeliska frikyrkan

David Axelsson, Huskvarna

David Svensson, Skärholmen

Eleonore Gustafsson, Linköping

Eric Lacabanne, Huskvarna

Erik Bryskhe, Götene

Fredrik Lignell, Linköping

Fredrik Wenell, Örebro missionsskola

Hans Jansson, Huskvarna

Henrik Steen, Huskvarna

Håkan Karlsson, Råslätt

Inga-Märtha Isacson, Norrköping

Ingegerd Allansson, Nässjö

Ingemar Fhager, Göteborg

Ingemar Forss, Östersund

Ingrid Thordsson, Tingsryd

Ivan Lundberg, Älvsbyn

Jan Gustafson, Kisa

Jan-Gunnar Wahlén, Örebro

Joachim Elsander, Borlänge

Johan Mörlid, Klädesholmen

Josefin Lennartsson, Örebro

Karl-Oskar Fredriksson, Djursdala

Kenneth Hermansson, Östersund

Kevin David, Gävle

Kiell Thofters, Heby

Kjell Söderblom, Stockholm

Kjell Waern, Stockholm

Krister Petersson, Götabro

Lars Mörling, Husbykyrkan

Lars-Inge Larsson, Asker

Lennarth Hambre, Linköping

Linalie Karlsson, Linköping

Magnus Lilja, Östervåla

Maria Furusand, Stockholm

Maritha Vilhelmsson, böne­ko­ordinator Evangeliska frikyrkan

Martin Davén, Sundsvall

Martin Wärnelid, Stockholm

Mats Nordén, Västerås

Mattias Gustafsson, Malmbäck

Mattias Lindsmyr, Rimforsa

Micael Nilsson, Borås

Mikael Boman, Mullhyttan

Mikael Hallenius, Örebro

Mikael Tellbe, Örebro missionsskola

Patricia Ask, Västerort

Per Alexanderson, Örebro

Peter Johansson, Filipstad

Peter Samuelsson, Umeå

Richard Cruz, Helsingborg

Richard Hultmar, Luleå

Rikard Edefors, Örebro

Robert Bavington, Göteborg

Robert Åkerlund, Örnsköldsvik

Samantha Junggren, Korsberga

Sofia Bengtsson, Linköping

Sune Nordin, Uppsala

Thomas Arvidsson, Aneby

Tomas Olsson, Lindesberg

Tomas Wallengren, Hillerstorp

Tord Johansson, Mockfjärd

Urban Gustavsson, Borås

Waldemar Sjögren, Mariestad

Öyvind Tholvsen, Församlings­programmet Evangeliska frikyrkan

Equmeniakyrkan

Albin Andreasson, Horla-Siene

Alf Englund, Västerås

Anders Svensson, Mölndal

André Bertilsson, Luleå

Andreas Löwkvist, Västerås

Andreas Möller, Uppsala

Andreas Sköldmark, Kaxholmen

Angela Collin, Örebro

Ann Westblom, Bromma

Anna Bendes, Stockholm

AnnaCarin Abrahamsson, Donsö

Anna-Karin Holmberg, Hudiksvall

Ann-Louise Holmlind, Örebro

Anton Ahlmark, Värnamo

Arne Josefsson, Mariestad

Bertil Svensson, Internationell koordinator, Equmeniakyrkan

Carin Hemmati, Hallunda

Carina Jarlsbonde, Kumla

Carl Johan Berglund, Uppsala

Carl Sundberg, Halmstad

Carola Störbäck, Lund

Cecilie B.S. Larsen, Dals-Ed

Charlotte Thaarup, Equmenia­kyrkan, Region Syd

Christer Hambre, Equmeniakyrkan Region Svea

Claes-Göran Ydrefors, Stockholm

Daniel Sander, Bankeryd

Daniel Strömner, Vännäs

Daniel Åkerblad, Falkenberg

David Lomas, Ekenässjön

David Lund, Pastorskandidat

David Norén, Floda

David Sirviö, Malmö

Derek Walles, Sösala

Elin Alm, Göteborg

Emanuel Georgson, Trollhättan

Emma Rudäng, Bohus-Björkö

Erik Lund, Pastorskandidat

Erling Andersson, Nässjö

Frida Blomberg, Linköping

Gabriel Blad, Eskilstuna

Gunnar Pettersson, Växjö

Gustaf Björkman, Fiskebäck

Gustaf Danielsson, Horla-Siene

Göran Bondesson, Upplands Väsby

Göran Zettergren, Göteborg

Hanna Bogren, Kaxholmen

Hanna Enbom, Bromma

HannaSara Leonos, Hässelby, pastorskandidat

Helen Friberg, Equmeniakyrkan, Region Stockholm

Henrik Wernvik, Lindome

Ida-Maria Brengesjö, Equmenia Region Öst

Ingrid Svensson, Kållered

Jakob Olofsgård, Jönköping

Jakob Svensson, Åkerbygden

Jan-Eric Larsson, Eksjö

Jenny Dobers, Equmeniakyrkan, Region Stockholm

Jens Marklund, Falun

Jessica Elnefred, Borlänge

Joakim Stenmo, Equmenia Region Syd

Johan Arenius, Bromma

Johan Einarsson, Jönköping

Johanna Lantz, Mysingsö

John Ahlström, Jönköping

John Eidering, Equmenia Väst

Johnny Lithell, Göteborg

Jonas Eveborn, Linköping

Jonas lund, Värne

Jonas Lundkvist, Örebro

Jonathan Lennartson, Pastorskandidat

Josefine Arenius, Bromma

Josue Leones, Pastorskandidat

Jovita Häggmyr, Karlstad

Julia Everstrand, Jönköping

Kalle Spetz, Skillinge

Karolina Rönn, Uppsala

Klas Eriksson, Bromma

Lars Gunther, Guntorp

Lars-Anders Kjellberg, Jönköping

Lasse Andersson, Vrigstad

Lasse Svensson, kyrkoledare Equmenia­kyrkan

Lasse Vallmoss, Uppsala

Lena Huld, Styrsö

Lena Olsson, Torpa

Lennart Karlsson, Säffle

Lennart Okkonen Johansson, Värmlandsnäs

Lennart Thorsell, Gävle

Linda Näkne, Jönköping

Linus Brengesjö, Stockholm

Lotta Geisler, Bromma Folkhögskola

Magnus Kronberg, Sundbyberg

Maria Schönning, Fellingsbro

Maria Öst, Stockholm

Martin Linde, Örebro

Mattias Martinson, Öckerö

Niklas Björklund, Gävle

Olle Alkholm, biträdande kyrko­ledare Equmeniakyrkan

Oskar Johansson, Örbyhus

Patric Forsling, Generalsekreterare Equmenia

Paul Enlund, Örebro

Pea Karlsson, Lidköping

Pehr Hellberg, Enskede

Pelle Widman, Gävle

Per Knutsson, Rättvik

Per Marklund, Östadkullebygden

Per-Henrik Bark, Linkoping

Peter Baric, Fiskebäck

Peter Lindroos, Alingsås

Peter Svanberg, samordnare församlingsgrundande Equmeniakyrkan

P-O Sveder Renklint, Arvika

Pär Månsson, Askersund

Rebecca Simonsson, Trollhättan

Robert Eriksson, Sävedalen

Roger Henningsson, Equmenia­kyrkan, Region Mitt

Rune W Dahlén, Equmeniakyrkan

Rut Rydberg, Åsbro

Samuel Östersjö, Lidköping

Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan

Stefan Albinsson, Stockholm

Sten Högberg, Furulund/Malmö

Terése Svensson, Mullsjö

Thomas Mark, Rydsnäs

Thomas Sandin, Hackvad

Tobias Wahlström, Tranås

Tomas Boström, Visby

Torbjörn Härlin, Åsbro

Ulf Eriksson, Jönköping

Ulla Marie Gunner, Stockholm

Ulla Svensson, Södertälje

Urban Elenäs, Örbyhus

Urban Gustafsson, Eksjö

Frälsningsarmén:

Christer Eklöv, Umeå

Christina Vauhkola, Skebobruk

Elisabeth Mattila, Nässjö

Henrik Bååth, Stockholm

Johanna Fryk, Visby

Karin Larsson, redaktör Stridsropet

Lennart Lundberg, officersskolan

Marcus ”Mackan” Andersson, Umeå

Marie Willermark, samfundsledare Frälsningsarmén

Maud Fennvik, Haparanda

Per-Uno Åslund, Stockholm

Ragnhild Granholm, Skövde

Rolf Karlsson, Alingsås

Turid Bååth, Stockholm

Trosrörelsen:

Calle Lilja, Uppsala

Carl-Gustaf Severin, Uppsala

Christian Åkerhielm, Uppsala

Conny Thimberg, Vikarbyn

David Nyrén, Sävsjö

Eddie Stigson, Jönköping

Elia Källner, Göteborg

Emil Anderås, Uppsala

Håkan Gniste, Uddevalla

Ingmar Aronson, Malmö

Ingrid Lilja, Uppsala

Jan Blom, Uppsala

Jan Rosman, Norrköping

Jimmy Patring, Västerås

Joakim Lundqvist, Uppsala

Leif Johansson, Uppsala

Mats Holmgren, Umeå

Mattias Nordström, Uppsala

Niklas Strindell, Uppsala

Paul John, Falun

Peder Teglund, Borås

Peo Svensson, Sävsjö

Per-Olof Eurell, Uppsala

Robert Johansson, Uppsala

Sebastian Asklund, Uppsala

Simon Ahlstrand, Uppsala

Svante Rumar, Uppsala

Sören Johansson, Bollnäs

Thomas Lahti, Uppsala

Thomas Nordberg, Örnsköldsvik

Thomas Wallin, Helsingborg

Tom Stigson, Sarpsborg

Tormod Flatebö, Sundsvall

Micael Lundin, Örebro

Svenska allians­missionen:

Carl-Johan R Freed, Skarpnäck

Erling Wennerlund, Rydaholm

Eva Albertsson, Bodafors

Johan Ström, Älta

Jonas Melin, pionjärkonsulent Allians­missionen

Kennet Heinevik, Lekeryd

Kjell Larsson, missions­­före­ståndare Alliansmissionen

Lars-Gunnar Jonsson, missionssekreterare Alliansmissionen

Tomas Lundqvist, Bankeryd

Ulf Häggqvist, församlings­konsulent Alliansmissionen

Övriga:

Anders Gerdmar, Uppsala, rektor för Skandinavisk Teologisk Högskola

Andreas Grumsén, Hässleholm, teologistudent, ALT

Andreaz Hedén, Stockholm Vineyard

Carolina Nilsson, Jönköping, teologistudent, ALT

Christoffer Abrahamsson, Stockholm, EFS

Daniel Karlsson, Stenungsund, Kristet Center Väst

David Axelsson, Hällestad friförsamling

David Nyström, Uppsala, teolog och kyrkohistoriker

David Åhlén, Stockholm, artist

Gunnar Axelsson, Malmö Vineyard

Göran Andreasson, arméledare, Svenska Frälsningsarmén

Henrik Lindmark, Norrköping Vineyard

Håkan Englund, Döderhult, Svenska kyrkan

Jacob Orlenius, Göteborg, föreståndare Linneahuset

Joel Halldorf, Linköping, teolog och kyrkohistoriker

Johan Danz, Hyssna församling, Svenska kyrkan

Johan Skog, Skellefteå Vineyard

Josefin Skog, Skellefteå Vineyard

Jörn Hjort, Ledare Vineyard Sverige

Katarina Halldorf, Bönerörelsen Göteborg

Lasse Andersson, Nävekvarn, församlingen Nyckeln

Lennart Åkerlund, Kungälv, Svenska kyrkan

Marianne Andréas, general­sekreterare Sveriges frikyrkosamråd

Mats Joelsson, Jönköping Vineyard

Maud Cajdert, Gävle, sjukhuspastor

Micael Grenholm, Uppsala, Mosaik

Patrik Sandberg, Sverigebönen

Paul John, Falun, Församlingen Fristaden

Per-Magnus Börefelt, Nyköping Vineyard

Stefan Gustavsson, generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen

Ted Jeans, Stockholm Vineyard

Tobias Elof Hadin, Hammarkullen, EFS/Svenska kyrkan

Torbjörn Aronson, Uppsala, teol dr, Skandinavisk teologisk högskola

Torbjörn Freij, Stockholm Vineyard

Ulf Dagerbrant, Umeå Vineyard

Fler artiklar för dig